Vsi prispevki, ki jih je objavil/a urednik

občinske prireditve

Zakaj so vsi naši showi razprodani po celotni Sloveniji? Ker v rokavu skrivamo štiri ase!

Glasba? Smeh? Ganljiva zgodba? Nostalgija? Mogoče estetika ali audiofilija, vrhunski vokali? Kaj vas zares gane? Radi prepevate, ste zaljubljeni ali želite biti? Hočete samo najboljše? No, tudi če ste zgolj radovedni. Za vas imamo pokrite prav vse kombinacije.

Na Škofljici delali malo po domače – negativno mnenje Računskega sodišča

Povzeto: bojan.bozic.wordpress.com

Na računskem sodišču pojasnjujejo, da občina Škofljica v dveh postopkih menjave in prodaje zemljišč in postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o tej sklenitvi.
Računsko sodišče je škofljiški občini izdalo negativno mnenje. Pri pregledu njenega poslovanja za leto 2011 je namreč ugotovilo nepravilnosti pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji poslovnih prostorov v najem ter pri nekaterih občinskih naložbah.

Občina je z oddajo javnega naročila za projektiranje in gradnjo vrtca na Lavrici s podjetjem Marles hiše Maribor februarja 2011. sklenila pogodbo v vrednosti 1,954 milijona evrov. Toda dodatnih in spremenjenih del v znesku več kot 230.000 evrov istemu izvajalcu ni oddala po predpisu javnega naročanja, ugotavljajo revizorji.
Zaradi skoraj tri mesečne zamude pri dokončanju kanalizacije na Albrehtovi ulici občina podjetju Komunalne gradnje ni zaračunala 4974 evrov pogodbene kazni. Aneks v vrednosti 10.328 evrov pa je občina s podjetjem Mapri Proasfalt za preplastitev ceste Želimlje–Podturjak podpisala šele 18 dni potem, ko so bila dela že opravljena. Za dodatna dela na isti cesti v skupnem znesku 18.996 evrov občina tudi ni izvedla ustreznega postopka javnega naročanja.

Občina je poslovala v nasprotju s predpisi pri menjavi in prodaji zemljišč, saj pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere, da jo bo sklenila, in ni imenovala skrbnika pravnega posla, kar bi morala storiti. Občinsko vodstvo v štirih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem (pogodbe so bile podpisane leta 2004 in 2007 in so veljale tudi še v letu 2011 op. p.) ni pripravilo posamičnega programa upravljanja, v treh primerih pa je sklenilo neposredno najemno pogodbo, kar je v neskladju z uredbo o premoženju iz leta 2003.

Župan Ivan Jordan je izrazil zadovoljstvo, saj občini odzivnega poročila ne bo treba pripraviti, ker so bile že med revizijskim postopkom odpravljene nepravilnosti oziroma sprejeti popravljalni ukrepi.

free-money-mw

Med občinami, kjer so župani občinske posle dali sebi, občinskim svetnikom ali sorodnikom je tudi Občina Škofljica

Povzeto: http://bojanbozic.wordpress.com

Sredi leta 2011 je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) dobila močno orožje v boju proti korupciji – spletno aplikacijo Supervizor. Ta sledi toku denarja iz javnega sektorja (ministrstev, občin, agencij, uradov in ostalih) v zasebni sektor, torej podjetjem. Aplikacija je požela veliko zanimanje javnosti – število ogledov je že prvi dan preseglo milijon.

A komisija aplikacije ni ustvarila le za potešitev radovednosti javnosti. S pomočjo Supervizorja so leta 2012 analizirali tudi transakcije med občinami in podjetji z namenom ugotavljanja nezakonitega poslovanja.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), v veljavi od junija 2010, namreč določa, da občina ne sme poslovati s podjetjem, v katerem je funkcionar občine (župan, podžupan ali občinski svetnik) bodisi član poslovodstva bodisi je lastnik podjetja. Prepoved velja tudi za podjetja, ki so v lasti družinskih članov funkcionarjev. Prav tako občina s takim podjetjem ne sme poslovati še eno leto (v kolikor je bil funkcionar lastnik podjetja) oziroma dve leti (v kolikor je poslovodja podjetja) po prenehanju funkcije funkcionarja.

ZIntPK je bistveno zaostril to področje. Prejšnji predpis, Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), je pod določenimi pogoji poslovanje med občino in podjetji funkcionarjev oziroma njihovih družinskih članov dovoljeval. Zato se je protikorupcijska komisija preverjanja zakonitosti poslovanja občin lotila za obdobje od junija 2010 do konca leta 2011.

Kljub relativno kratkemu obdobju preiskave je KPK ugotovila za 1,4 milijona spornih poslov med občinami in podjetji. S povezanimi podjetji je nedovoljeno poslovalo kar 68 občin, spornih poslov je bilo 429.

Za nezakonito poslovanje občine s podjetji je sicer odgovoren zastopnik občine, torej župan. Tem je KPK ob ugotovljenih nepravilnostih tudi izdala prekrškovne kazni – po zakonu je kazen za tak prekršek od 400 do 4000 evrov. V dveh primerih pa je KPK ugotovila, da občinski funkcionarji občini niso sporočili svoje povezanosti s podjetji, s katerimi je nato občina poslovala.
V večini poslov je KPK tudi zahtevala uveljavljanje ničnosti posla. Tako bi podjetja občini vrnila sredstva, občine pa podjetjem tisto, kar so od njih dobila. Vendar v večini primerov uveljavljanje ničnosti ni spremenilo ničesar, saj je pri poslovanju šlo za gradnje oziroma storitve. Tega pa ni moč »vrniti« podjetju. Podjetje je zato obdržalo denar, občina pa storitev. Edina kazen pa je tako ostala globa županu.
Večina teh dejstev je KPK javnosti že predstavila. Do danes pa je ostajala neznanka, katere občine so poslovale s podjetji svojih funkcionarjev ali njihovih družinskih članov.

Seznam teh občin in spornih poslov smo na podlagi zahtevka po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zdaj pridobili mi. Podatki kažejo, da je šlo v primeru približno polovice občin za majhne posle, po večini vredne nekaj sto evrov. V nekaterih primerih pa so posli dosegli nekaj tisoč ali celo nekaj sto tisoč evrov. Občin, kjer je bil obseg nezakonitih poslov večji od par tisoč evrov, je 27.

Škofljica: rekreacijski center nadzira gradbena dela

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje Občine Škofljica s podjetjem Royal Club rekreacijski center, d.o.o., katerega lastnik je bil Stanislav Kolbl (LDS), občinski svetnik v obdobju 2006-2010. Kolblovemu podjetju je občina dala posel nadzora nad preplastitvijo dela lokalne ceste. Za nadzor nad gradnjo ceste je Royal Club dobil 12.621 evrov.
V času izbora je bil župan Škofljice Ivan Jordan, ki je kandidiral kot neodvisen kandidat, a je bil pred tem tako kot Kolbl član LDS. Čeprav so nam iz občine odgovorili, da so po prejemu obvestila KPK z omenjenim podjetjem sporazumno prekinili naročilo ter da Royal Club ni dobili niti centa, pa podatki Supervizorja kažejo, da je Royal Club od novembra 2011 do aprila 2012 od Občine Škofljica prejel prav omenjenih 12.600 evrov, marca 2013 pa še 6.300 evrov. Stanislav Kolbl je sicer iz lastništva podjetja izstopil januarja 2013, kot edina lastnica podjetja je ostala Veronika Tatjana Kolbl.

nepravilnosti_skofljica

Anže Voh Boštic / 25. 3. 2014
Soavtorja: Marko Jerina in Jerneja Grmadnik

http://www.podcrto.si

PODPORNIKI – DAN LAVRICA 2013

Podjetje Križman, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. V začetku je večino svojih prihodkov ustvarilo s kmetijsko dejavnostjo, v naslednjih letih pa je povečalo delež storitev s komunalno dejavnostjo oziroma mehanizacijo. Danes ima podjetje na tem področju veliko izkušenj in znanj, poleg tega pa je opremljeno s sodobno in zmogljivo mehanizacijo, katero prilagajajo glede na potrebe in smernice nadaljnjega razvoja ter trga.
Križman, d.o.o, Selska ul. 3, 1291 Škofljica
tel.: 01 3666 413, fax: 01 3667 228,
e-mail: info@krizman.eu , www.krizman.eu

So družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesa in mesnih izdelkov. Predelavo mesa imajo na Selah pri Lavrici. Njihove izdelke lahko kupite v njihovih prodajalnah na Škofljici, Vrhniki, Cerknici, Ljubljanski tržnici kakor tudi v Mercatorju in drugih prodajalnah.
tel: 01/ 366-3080, fax: 01/366-6008,
e-mail: mesarstvo.blatnik@siol.net 
 Trgovina z gradbenim materialom za gradnjo in prenovo vašega doma. »Vse za vaš krasni novi dom po najugodnejših cenah na prodajnih mestih SBS trgovine na Škofljici, Lavrici, v Grosupljem in Kočevju.«
tel: 01/366-8011, fax: 01/366-6505,
e-mail: info@sbs-trgovina.si  www.sbs-trgovina.si

PIZZERIJA Ona, Javornik Janko, s.p.
Šmarska cesta 58, 1291 Škofljica
Tel.: 01/366-7361

Promes d.o.o., Mesarija Vintar vam ponuja sveže meso in mesne izdelke. Sveže meso je slovenske vzreje od manjših rejcev. Proizvodnja mesnih izdelkov in prekajenega mesa temelji na starih domačih receptih. »Poznani smo po okusno pripravljenem prekajenem mesu, kar nam potrjujejo stranke, ki se vračajo v naše trgovine.«
tel: 01/366-3206, fax: 366-3207,
e-mail: promes@siol.net www.promes.si

V podjetju GLASCO d.o.o. se ukvarjajo z vsemi deli na področju steklarstva. Svetujejo, izdelujejo in montirajo: steklene kuhinjske obloge, steklene predelne stene, steklena krilna in drsna vrata, ogledala, steklene nadstreške, steklene ograje, tuš kabine, vetrolove, akvarije. tel:. 01/366-7879, gsm: 041/315-511, e-mail: glasco@siol.net  www.glasco.si

Gostilna Petkovšek je znana po dobrih malicah, kosilih in domači hrani. Pri njih  lahko praznujete razne obletnice, poroke, birme, obhajila, prednovoletne zabave. Imajo dva prostora, in sicer malo sobo za max. 35 oseb in salon za max. 70 oseb. Odprto imajo vse dni v tednu.tel.: 01/366-6254, e-mail: gostilna.petkovsek@siol.net  www.gostilna-petkovsek.si

ZARADI OBETAJOČIH SE SPREMEMB BO SLOVENIJA OB NARAVO

September 2012

Slovenija se rada pohvali, da je vroča točka biotske raznovrstnosti v Evropi. Vendar pa zadnji dogodki kažejo, da je slovenski politiki kaj malo mar za naravo. Pritiski so se tako začeli z ukinitvijo sofinanciranja LIFE – projektov, nadaljujejo pa se z odstavljanjem direktorja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). Evropska Komisija vodi proti Sloveniji tudi nekaj predsodnih postopkov zaradi neizpolnjevanja zahtev v zvezi z Naturo 2000, država svojih obvez ni izpolnila že od leta 2006. Naravovarstvene nevladne organizacije odločno protestiramo proti takšnemu ravnanju.
V zadnjih dneh smo v medijih priča velikim pritiskom s strani Vlade RS na Zavod RS za varstvo narave, strokovno državno institucijo, ki skrbi za ohranjanje slovenske narave v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Dosledno izvajanje naravovarstvene zakonodaje
predstavlja trn v peti agresivnim investitorjem in drugim, ki vidijo naravo le kot oviro na poti za doseganje lastnih ciljev. Prvi znaki pritiska Vlade RS in načrtnega onemogočanja varstva narave so se začeli z ukinitvijo dolgoletnega sofinanciranja LIFE – projektov, kar v praksi pomeni onemogočeno črpanje evropskih sredstev za varstvo narave, ki bi jih sicer morala v skladu z veljavno zakonodajo država prek resornega ministrstva v glavnem v celoti financirati sama. Evropsko sofinanciranje pa je pomembno razbremenilo državni proračun. (Priloga 1: Odprto pismo predsedniku Vlade RS g. Janezu Janši, ministru za finance dr. Janezu Šušteršiču in ministru za kmetijstvo in okolje g. Francu Bogoviču).
Sledil je t.i. primer Škofljica, kjer se je ZRSVN v skladu z naravovarstveno zakonodajo odločno postavil v bran narave in ni popustil političnim pritiskom. Posledica tega je bila zahteva ministra za kmetijstvo in okolje Bogoviča, da naj se direktor ZRSVN dr. Darij Krajčič v dveh mesecih umakne z direktorskega mesta, torej odstopi. ZRSVN se je politiki očitno znašel na poti, ko ni prižgal zelene luči za izgradnjo ceste med Škofljico in Kočevjem. Obvoznica Škofljica bi močno prizadela eno najpomembnejših območij Nature 2000 v Sloveniji.
Poudariti želimo, da je vtis, ki se ga želi ustvariti v javnosti, da je naravovarstvena stroka tista, ki ne želi umestitve obvoznice Škofljica v prostor popolnoma napačen. Stroka je povedala, kaj je v skladu z zakonodajo treba storiti, vendar investitor ni naredil potrebnih
korakov. Zato prihaja do takšnega nerazumnega odloga gradnje. Pritiski, da naj se zmanjšajo površine nadomestnih habitatov zato, da bi pocenili gradnjo ceste, pa so vsekakor nedopustni in naravovarstvena stroka nanje ne more pristati.
Politični pritiski na predstavnika osrednje naravovarstvene službe v državi, kjer se zavzemajo za spoštovanje evropskega pravnega reda na naših tleh, je neposreden napad na Slovenijo kot pravno državo, je negiranje naših mednarodnih zavez in je napad na demokracijo. Proti takšnemu ravnanju politike odločno protestiramo, o ravnanju Vlade RS pa bomo obvestili tudi vse pristojne mednarodne institucije. Sloveniji je Evropska komisija že leta 2005 in 2006 na biogeografskih seminarjih naložila povečanje območij Natura 2000. Do sedaj ni država v zvezi s tem ukrenila nič. Nevladne organizacije se sprašujemo, ali tudi opomini Evropske komisije v zvezi s tem ne zadoščajo. Se mora Slovenija res znajti na evropskem sodišču in plačevati dnevne denarne kazni do izpolnitve svojih zavez?
Naravovarstvene nevladne organizacije odločno nasprotujemo zadnjim potezam politike in jo pozivamo k razumnemu in resnično trajnostnemu ravnanju, ki je v skladu z zakonodajo.

Botanično društvo Slovenije, Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana
prof.dr. Nejc JOGAN, predsednik

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Trubarjeva 50, Ljubljana
dr. Matej OGRIN, predsednik

DINARICUM, društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj dinaridov, Jurjevica 2A,
1310 Ribnica
Miha KROFEL, predsednik

DONDES – Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, p.p.2990, Tržaška 2, 1000
Ljubljana
Mateja POLJANŠEK, predsednica

DOPPS – BirdLife Slovenija, p.p. 2990, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
dr. Damijan DENAC, direktor

Društvo DROBNOVRATNIK, Raubarkomanda 8, 6230 Postojna
Uroš MLINAR, predsednik

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Barbara ZAKŠEK, predsednica

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana – Šentvid
prof. dr. Miha ADAMIČ, direktor

Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev, Jarška cesta 36/a, 1000
Ljubljana
Tilen GENOV, predsednik

NIGRITELLA, Društvo za proučevanje in ohranjanje samoniklih orhidej Slovenije, Češnjice
pri Zagradcu 50, 1303 Zagradec
Janez Mihael KOCJAN, predsednik

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, člani BatLife Europe, Večna pot
111, 1000 LjubljanaRožle KAUČIČ, predsednik

Pangea – društvo za varovanje okolja Koper, Šmarje 89, 6274 Šmarje,
Andrej MEDVED, predsednik

Prirodoslovno društvo Slovenije, p. p. 1573, Salendrova ulica 4, 1001 Ljubljana
prof. dr. Radovan KOMEL, predsednik

Slovensko odonatološko društvo, Vošnjakova 4a, 1000 Ljubljana
Aljoša PIRNAT, predsednica

Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot
111, 1000 Ljubljana
David STANKOVIĆ, predsednik

Študentska organizacija Biotehniške fakultete, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,
Ajda MARIČ, predsednica

Brezplačno osnovno šolanje naših otrok

 Pozdravljeni predstavniki staršev, vodstvo OŠ Škofljica, predstavnika občine,

 v teh dneh me dogodki v šoli prav vzpodbujajo k razmišljanju o brezplačnem osnovnem šolanju naših otrok. In zdi se mi smiselno in na mestu, da tudi vodstvo šole v bodoče morda razmišlja v smeri, ki bo za starše pomenila manj nepredvidenih stroškov.

 Naj obrazložim moje pomisleke:

V teh dneh se v šolah izvaja NPZ – nacionalno preverjanje znanja. Razumljivo je, da je to za šolo posebno težavno obdobje, ko mora na eni strani zagotoviti mir in učitelje za nadzor razredom, ki pišejo NPZ, in na drugi strani organizirati aktivnosti za ostale razrede, ki morajo v teh dneh opravljati druge oblike pouka izven šole. Vendar pa se zadeve vedno in povsod začnejo in končajo pri denarju. Starši smo dobesedno postavljeni pred dejstvo, da nas otroci samo še obveščajo, kam gredo v naslednjih dneh oz. to lahko preberemo na spletni strani šole.

 Primer 7. C razreda:

 

Dan Kraj Način prevoza Ostali stroški
4.5.2012 Tivoli Ljubljana Organiziran prevoz Ogled muzejev
8.5.2012 Ptuj Organiziran prevoz Ogledi
10.5.2012 BIT center Ljubljana Organiziran prevoz Plačilo vadbe

 

 Vse to so stroški, ki avtomatično in neplanirano bremenijo družinski proračun in pri tem ni več pomembno ali to družina zmore ali ne. Koliko bodo znašali tovrstni stroški za posameznega otroka, starši žal ne vemo. Pri tem se človek vpraša, kako v družinah, kjer imajo dva, tri ali celo več šoloobveznih otrok in bodo vsi ti otroci prejeli mesečne položnice. Res je, da šola pomaga socialno ogroženim otrokom, da se lahko udeležijo vseh aktivnosti, ki jih organizira šola. In prav je tako. Vendar bodimo pošteni in si priznajmo, da je vedno več takšnih, ki niso še na robu preživetja, da bi se lahko uvrstili v take in drugačne cenzuse za morebitno finančno pomoč. Številne družine le s težavo iz meseca v mesec poravnavajo obveznosti in poskušajo preživeti spet nov mesec.

[blockquote]Ob prebiranju mojih zapisanih besed si marsikdo izmed vas misli svoje in me na glas ali v mislih nekam pošilja, ker ve, da je prevoz otrok od vrat do vrat najbolj preprost in »najmanj nevaren« za naše otroke.[/blockquote]

Na eni strani je prav, da šola otrokom omogoči oglede in ekskurzije, ki jih morda drugače ne bi nikoli videli. Vendar bi bilo tudi prav, da se starše seznani z okvirnimi cenami določenih aktivnosti, ki jih organizira šola. Vsaka aktivnost je v naprej planirana, zanjo pa je narejena okvirna kalkulacija. Tudi glede delitve in poravnave stroškov za sodelujoče učence, kot tudi nepravočasno opravičene učence, je bila dogovorjena in sprejeta odločitev na svetu staršev. Tako je morda prav, da se pri obvestilu na spletni strani napiše tudi okvirni strošek posamezne aktivnosti, ki bo na koncu bremenil položnico otroka.

 Dolgo se že vrtim v osnovnošolskih klopeh, saj imam poleg hčerke, ki je trenutno v 7. razredu, tudi dva odrasla sinova (21 in 25 let). Tako imam brez svojega osnovnošolskega šolanja za seboj že 18 zaporednih let osnovne šole in prav dobro se še spominjam, kako so se zadeve odvijale v različnih obdobjih.

 Druga zadeva, kjer pa šola lahko naredi korak k cenejši »brezplačni« šoli pa je, da se čim več stvari organizira v okolici šole ali z javnimi prevoznimi sredstvi. Šola ima idealno priložnost, da izkoristi lokacijo končne postaje LPP avtobusa številka 3B in tako za aktivnosti, ki jih organizira, uporabi redne linije avtobusa. Na ta način bo šola dala otrokom dvojno sporočilo: razmišljati, kako biti cenejši in otrokom približati navade uporabe javnih prevoznih sredstev. Ob prebiranju mojih zapisanih besed si marsikdo izmed vas misli svoje in me na glas ali v mislih nekam pošilja, ker ve, da je prevoz otrok od vrat do vrat najbolj preprost in »najmanj nevaren« za naše otroke. Prav pa je, da se vprašamo kakšna sporočila posredujemo svojim otrokom, da bodo odrasli v odgovorne in samostojne osebe. Na zadnjem svetu staršev, kjer žal nisem bila prisotna do konca sestanka, so mi dala kar precej misliti določena vprašanja, razmišljanja in pripombe prisotnih.

Govora je bilo o dragih najemninah dvoran v lastni občini in za občane te občine, o prepovedih določenih voženj, o obvoznici, o dodatnih »ležečih policajih«in podobnih ukrepih, ki pomenijo nedostopnost, prepoved, …

Drage dvorane v lastni občini za občane pomenijo nedostopnost oz. dostopnost rekreacije in športa le tistim, ki imajo denar in lahko plačajo. Na drugi strani pa omejitve in ovire dajo zelo lepo popotnico našim otrokom, saj je to za njih krasno sporočilo:

»DELAJ VSE KAR TI NE PREPOVEDO. KO JIM BO DOVOLJ, BODO POSTAVILI OVIRO.«

 Mi smo tisti, ki dnevno vozimo po naših cestah in mi smo tisti, ki ne spoštujemo omejitev in prometnih predpisov. In prav mi smo spet tisti, ki si želimo, da nam drugi prepovejo in preprečijo, da bi kršili določene predpisane norme. Ko se peljemo v avtu in imamo zraven tudi otroka, veselo vozimo tako kot nam je najljubše v danem trenutku. A, ko se znajdemo kot ogroženi pešci, kar so dnevno tudi naši otroci, potem vidimo kaj bi morali prepovedati drugim. Kdo so vsi ti drugi ljudje, kje so, kje živijo. Okolica šole in druge nevarne poti v občini so nevarne, ker smo nevarni sami sebi. Pijava Gorica je samo eden od takih primerov. Tam starši trepetajo, kako bodo njihovi otroci prečkali cesto, da ne rečem prišli na drugo stran vasi. Mi vozniki pa gledamo le na to, kako bomo kar najlažje prevozili nadležen hud klanec in imeli dovolj plina, da bo vožnja tekoča. Kaj bi človek vozil na tej lokaciji po omejitvah 50 km/h, če bo pa potem težava z vožnjo še večja, ko se klanec vzpenja in naš avto izgubi na hitrosti. Če pa bi vprašali krajane, bi gotovo želeli hitrostno oviro, ki bi pomenila težavo tudi njim.

 Tudi obvoznica nas ne bo rešila, ker preprosto ne želimo sprevideti dejstva, da mesto kot je Ljubljana, ne more vsrkati vase dnevno na tisoče avtomobilov. V avtu se v večini primerov vozi le eden. Denar namenjen obvoznici, bi veliko več pomenil, če bi bil namenjen posodobitvi in razširitvi, glede dostopnosti, javnih prevoznih sredstev. Podaljšanje proge 3B na ustrezno lokacijo, kjer bo omogočeno parkiranje in enotne cene vozovnic. Tudi ceste, ki bi zbližale naše kraje in vasi bi prinesle veliko več. Primer: Smrjene – Gradišče, ki kljub temu, da se kraja držita drug drugega, med seboj nista dostopna niti s kolesom, če seveda ne gre za gorsko kolo. Veliko več bi pomenili dodatni pločniki in ustrezne kolesarske steze, kar bi vse skupaj kazalo na to, da živijo tukaj med nami tudi pešci in kolesarji in ne nazadnje tudi invalidi. Invalidi so še posebna, premalo obravnavana kategorija občanov, ki nima npr. nobene možnosti, da se z električnim invalidskim vozičkom – skuterjem morda pripelje sam iz Smrjen do Škofljice. Pločnikov ni, kjer pa so, so le-ti tako ozki, da je še za otroški voziček dostikrat premalo. Ali drug primer: Nekdo, ki pride k svojcu v Center Dolfke Boštjančič, Dom Škofljica in želi z njim na sprehod do Škofljice, mu je to po vseh prometnih pravilih onemogočeno. Kajti iz Doma Škofljica, ki je na gozdni jasi na desni strani ceste proti Kočevju, ni mogoče brez prekrška priti na drugo stran ceste do Glinka, kjer je manj prometa, ker za prečkanje Kočevske ceste ni označenega prehoda za pešce. Tudi, če se odločijo za dostop po stari Kočevki do križišča pri šoli, je zgodba enaka, ker tudi tam ni prehoda za pešce. Kot tudi na večini avtobusnih postaj, kjer morajo ljudje prečkati cesto. Ti primeri naj bodo le kot ponazorilo tega, da nas v naši okolici čaka še veliko dela in drugačnega razmišljanja, da bomo bivanje naredili prijetnejše in znosnejše za različne vrste ljudi in različne udeležence v prometu.

 Za marsikoga izmed vas razmišljam bogokletno, a kljub temu so vse to sporočila, ki jih s svojimi dejanji dajemo svojim otrokom. Pri tem pa za otrokove vzpone pripisujemo zasluge sebi, za njihove padce pa je kriva šola in družba. Družba pa so bitja iz vesolja in nikakor ne mi, naši sosedje, znanci, prijatelji. Imamo dvojna merila, ki jih želimo prikrojiti vedno na lastno kožo in pri tem ne upoštevati drugih okoli nas.

 Tako naj se ponovno vrnem k moji prvotni temi, cenejši osnovni šoli. Vsi skupaj imamo še veliko dela, da spremenimo svoja razmišljanja in navade ter se morda obrnemo tudi okoli sebe. Tudi v lastni občini bi našim otrokom lahko organizirali marsikatero aktivnost, ki bi bila koristna tako za nas starše, otroke in tudi občino kot tako. Tudi javni prevoz je ena izmed tem, ki bi jo bilo potrebno kar najhitreje urediti za osnovnošolce. Pred tem pa seveda NUJNO poskrbeti za pločnike in ustrezno prometno signalizacijo. Naj ne bo vrednota le denar, ki je sveta vladar. Naj bo spoštovanje drug drugega in pomoč drugemu vrednota, da bodo otroci znali ceniti vse kar imajo in bodo koristni tudi za našo družbo.

 Razmišljali smo o tem, kako pomagati napolniti sredstva za šolski sklad in uresničili smo želje. Vsi skupaj, starši, učitelji in občina sedaj razmislimo o tem, kako koristno izkoristiti to množico 850 otrok, ki pomenijo toliko brihtnih glavic, zares norih idej, ki so vse koristne, če jih združimo v celoto. Skupaj lahko naredimo naše sobivanje prijetnejše, cenejše in morda se lahko celo ponovno zbližamo. Da ne bomo na eni strani le davčna številka, ki polni občinski proračun in na drugi strani občan, ki »izkorišča« vedno premalo polno občinsko blagajno, za šolo pa starši, ki s težavo plačujemo položnice.

 Pomladni pozdrav,

 Mojca Brkinjač

AKCIJA ZA VARNOST KOLESARJEV

S prihodnjim tednom se pričnejo aktivnosti v sklopu preventivne akcije KOLESARJI, ki bo potekala v dveh terminih in sicer od 23. do 27. aprila 2012 in od 11. do 16. junija 2012. Aktivnosti,  bodo potekale v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa z vrsto ukrepov za kolesarje, ki jih bodo izvajale državne ustanove in nevladne organizacije.

Predsednik OSPV Škofljica
Bojan Božič

KATARINA MALA – zmagovalka meseca JANUARJA

Na tekmovanju za naj video JANUARJA 2012,  je med 572 prispeli glasovi  zmagala Katarina Mala s pesmijo Ciao, ciao. Za njo je glasovalo 179 obiskovalcev spletne strani. Le sedem glasov manj je prejel Rok Trkaj s pesmijo Ljubljančanke. Sledili so si Bilbi – Kaj pa ti – z 99 glasovi, Zlatko – Mi je žal – z 90 glasovi in Manoutche – Bi šla naprej – s 34 glasovi.

 

Katarina Mala je tako prva kandidatka za skupni naziv NAJ VIDEO LAVRICE 2012.

 

V mesecu FEBRUARJU 2012 lahko glasujete  za Neco Falk, Roka Trkaja, Vlada Kreslina, MI2 in Magnifica.