Vsi prispevki, ki jih je objavil/a urednik

Sredstva za obnovo gradu Lisičje naj bi dobili od norveškega finančnega sklada

Na zadnjem nastopu župana Ivana Jordana, na radiu Zeleni val, je bilo mogoče slišati veliko zanimivih stvari. Našteti so bili najpomembnejši projekti, ki čakajo na realizacijo v naši občini, med bolj zanimivimi, pa je bila napoved, da bodo za obnovo gradu Lisičje zaprosili in skoraj verjetno tudi dobili več kot 1.600.000 € in to kar od norveškega finančnega sklada. Koliko več, župan ni povedal, številka pa je povsem primerljiva z zneskom, katerega bi v obnovo gradu vložil zunanji izvajalec, katerega so predlagali v Neodvisni listi Naša Lavrica. Na občini so se še pohvalili, da so za pripravo potrebne dokumentacije porabili kar cel dan.

[blockquote]Do sedaj nihče, razen redkih posameznikov v občini, ki tako ali drugače delajo na tem projektu ne ve ničesar o obliki, vsebini in ostalih stvareh povezanih z gradom Lisičje. Nenazadnje bi o tem kakšno lahko rekel tudi občinski svet, saj še ni razpravljal o načinu prenove.[/blockquote]

Ker je tudi program obnove, ki ga je na eni od sej predstavila občina popolnoma identičen tistemu, ki ga je predstavil g. Platovšek iz Ibere d.o.o.. smo o mnenju povprašali predstavnika neodvisne liste Naša Lavrica Bojana Božiča, ki nam je po telefonu povedal sledeče:

” Močno si želim, da bi občini ta projekt uspel saj bi to pomenilo, da bo več sredstev ostalo za gradnjo popolne devetletke na Lavrici. Tudi brez teh sredstev je župan pri predstavitvi našega predloga občinskemu svetu  povedal, da je sredstev za popolno devetletko dovolj tudi če bo morala občina za grad nameniti 700.000 € lastnih sredstev. Ker pa čas teče hitro, velika večina pa nas ve, koliko časa in energije je potrebno vložiti v razpisni projekt za tako visoka sredstva, razlogov za optimizem ni prav veliko. Do sedaj nihče, razen redkih posameznikov v občini, ki tako ali drugače delajo na tem projektu ne ve ničesar o obliki, vsebini in ostalih stvareh povezanih z gradom Lisičje. Nenazadnje bi o tem kakšno lahko rekel tudi občinski svet, saj še ni razpravljal o načinu prenove. V vsakem primeru pa bo transparentnost pri tem projektu večno vprašljiva. Na predstavitev g. Platovška za oživitev gradu prvič v tem občinskem svetu ni bila možna razprava. Prav tako občinski svet, kjub temu da je bilo gradivo že pripravljeno, ni razpravljal o načinu prenove gradu”.

Predvideni skupni znesek iz predstavitve g. Platovška, je popolnoma identičnen s tistim, za katerega se pri norveškem skladu poteguje občina.

Janković napovedal ustanavljanje občinskih odborov svoje stranke.

Po skoraj verjetnem današnjem glasovanju v državnem zboru, danes še za nekoga, razen za nesojenega mandatarja  ne bo najboljši dan. Za Ivana Jordana, našega župana občine. Vzrokov je več.  Zelo direktni govor in simpatiziranje z Jankovićem, na majski proslavi na Orlah je kronal še s predvolilnim povabilom, tedaj še župana glavnega mesta v našo občino. Za zaprtimi vrati se je z njim sešel s peščico občinskih podjetnikov, ob tem pa je pozabil celo na svojega podžupana za gospodarstvo, Borisa Zupančiča. Morda je na tem sestanku tekla beseda tudi o lekarni in za našo, sicer samo formalno samostojno občino, ostalih pomembnih projektih. Če koga še vedno razjeda  dvom je potrebno dodati, da je drugače neodvisni Ivan Jordan tudi podpisnik ustanovne liste  Jankovićeve stranke Pozitivna Slovenija v kinu Šiška.
Res da se je sestajal tudi z drugimi, recimo evropskim poslancem dr. Zverom kar pa ne izpodbija teze, da so simpatije pač na drugi strani. To potrjuje že dejstvo, da je na kosilo z njim  povabil tudi oba podžupana, kar samo nakazuje, da srečanje ni imelo zanj posebne teže.

Kako bo to vplivalo  na razvoj naše občine, bomo videli že zelo kmalu, še posebej če se uresničijo špekulacije, da bi Zoran Jankovič vodenje občinskega odbora pozitivne Slovenije ponudil Ivanu Jordanu. Se bo tej ponudbi naš župan lahko uprl?

Udeležba Ivana Jordana na ustanovnem zboru stranke Zorana Jankovića, Pozitivna Slovenija.

 

Veliki trije – Jordan, Janković in Jaklič

Pred dvema tednoma, smo pisali o tem, da se Jaklič s svojo Lekarno Ljubljana seli na Škofljico, kjer naj bi odprl novo podružnico. Problematično in sporno je, kako si je Jaklič na Škofljici pridobil “prostor pod soncem”. Do 31. avgusta je namreč koncesijsko pogodbo na Škofljici imela Moja lekarna in njena lastnica Staša Kastelic. Kasteličeva je pred tem tudi že podpisala podaljšanje pogodbe za osem let. A to je bilo pod upravo prejšnjega župana Boštjana Riglerja. Novi župan Ivan Jordan je najprej razveljavil aneks o podaljšani koncesiji, češ da ni bil v skladu z zakonskimi predpisi, kasneje pa Kasteličevo brez dodatnih pojasnil vrgel na cesto.

Na njeno mesto na Škofljico prihaja Jaklič: to naj bi bil del vezane trgovine med mestno občino Ljubljana (ustanoviteljico Lekarne Ljubljana) in občino Škofljica. Jaklič naj bi v zameno za lekarniško mesto na Škofljico pripeljal dva nova zdravnika. O navezi Janković – Jaklič – Jordan so nam v uredništvo pricurljale še nekatere nove podrobnosti. Ljubljanski župan Zoran Janković naj bi se udeležil volilne kampanje Ivana Jordana.

V zahvalo mu je Jordan na proslavi ob prazniku Ljubljane, na Orlah 6. maja letos “zapel” hvalospev, češ naj razmisli o možnosti, da prevzame vodenje vlade, saj Slovenijo “lahko reši le gospodarstvenik njegovega kova”. Jordan je na zadnjih volitvah kandidiral kot neodvisni kandidat, pred tem pa je bil občinski svetnik na listi LDS.

Jaklič naj bi ob prihodu na Škofljico v zahvalo za sporno pismo o nameri, ki je bilo podpisano z županom Jordanom in določa “nastanitev” Lekarne Ljubljana na Škofljici, obnovil tudi zdravstveno postajo. Kjer je stala Moja Lekarna, naj bi uredila prostore za še dve ambulanti, nova lekarna pa naj bi svoje prostore imela v novem prizidku.

Jakliču je tako dokončno uspelo izriniti konkurenco s Škofljice, Staša Kastelic je 31. avgusta dokončno zaprla lekarno na Škofljici. “Ja, konec je,” nam je dejala, “lekarna je zaprta. Moramo se seliti. Kljub temu, da so me na Škofljici ljudje podpirali in so z zbiranjem podpisov dokazali, da mi zaupajo, se župan z njimi ni strinjal.”

Vir: Reporter – http://www.reporter.si/node/4838

[blockquote]Podžupana Borisa Zupančiča in Bojana Božiča smo povprašali po njuni vlogi in stališčih pri dogodkih povezanih z Mojo lekarno na Škofljici. Na odgovor podžupana Zupančiča še čakamo.[/blockquote]
[framed_box]
Bojan Božič: “Ta projekt, je od samega začetka povsem samostojen projekt župana Ivana Jordana. V naši neodvisni listi smo temu projektu ves čas nasprotovali, saj menimo, da ni racionalno menjati dobrih stvari. Tudi kot podžupan nisem imel nikakršne možnosti soodločanja, zato ne prevzemam nikakršne odgovornosti za nastalo situacijo. Bom pa v kratkem na župana naslovil apel, po povrnitvi lekarne v prvotno stanje. Menim, da se je motiti človeško, da z napakami ni nič narobe, če jih seveda priznaš in jih kasneje tudi popraviš.”
[/framed_box]

Proračun, nova osnovna šola in obnova gradu Lisičje

 Občina Škofljica je prvič v svoji zgodovini dobila dvoletni proračun – za leti 2012 in2013. V njem je med drugim postavljena finančna konstrukcija za nekaj večjih projektov. Med temi nas najbolj zanimata gradnja nove osnovne šole na Lavrici in obnova dvorca Lisičje.

Prioriteta – izgradnja nove osnovne šole

Prioriteta svetniške skupine Neodvisne liste (NL) Naša Lavrica je bila vedno izgradnja nove osnovne šole na Lavrici, in sicer izgradnja popolne dvooddelčne devetletke. Zato smo bili vedno pripravljeni na dogovore in kompromise. Predlagali smo, da pred odločitvijo za nov projekt pridobimo neodvisno strokovno mnenje o obstoječem projektu nove osnovne šole od kompetentnih strokovnjakov. Le ti so ugotovili, da je obstoječi projekt

  • energetsko potraten,
  • ne omogoča faznosti gradnje
  • in je nesmotrn in ekonomsko neupravičen.

To pomeni, da je glede na občinsko finančno stanje takšna gradnja neizvedljiva. Zato smo soglasno potrdili sklep, da želimo nov projekt, s katerim bo mogoče pridobiti sredstva Eko sklada, šolo zgraditi v dveh fazah, zaradi energetske varčnosti pa bo njeno obratovanje bistveno cenejše.

Svetniki NL Naša Lavrica smo ob tem jasno povedali, da pričakujemo, da se bo gradila popolna dvooddelčna devetletka. V prvi fazi z devetimi ali več matičnimi učilnicami, kabineti, naravoslovnimi učilnicami in telovadnico ter vso potrebno spremljajočo infrastrukturo (kuhinja, jedilnica, garderobe itd.). V drugi fazi se dogradijo ostale matične učilnice in s tem zagotovi popolna dvooddelčna devetletka. V vsakem primeru mora prva faza izgradnje iz prostorskega vidika zadostovati za toliko časa, da bo občina finančno sposobna izvesti še drugo fazo. Edino tako bomo namreč rešili problem dvoizmenskega pouka.

Obnova dvorca Lisičje brez sklepa občinskega sveta

Zaplete pa se pri projektu, za katerega naj bi iz proračuna v 4-ih letih odteklo 700.000 EUR občinskega denarja. Gre za obnovo dvorca Lisičje. Svetniška skupina NL Naša Lavrica se seveda strinja, da ne smemo dovoliti, da bi naša kulturna dediščina propadala. Zato smo v mesecu juliju na občino pripeljali zasebnega investitorja, ki bi dvorec obnovil s pomočjo lastnih sredstev in sredstev iz EU skladov. Poleg tega bi seveda poskrbel tudi za vsebino, brez katere na razpisih za EU sredstva sploh ni mogoče kandidirati. Župan mu je omogočil predstavitev idejnega osnutka oživitve dvorca Lisičje na izredni seji meseca septembra, vendar pa razprave na to temo ni bilo. Na seji vseh komisij občinskega sveta, na kateri smo razpravljali o dvoletnem proračunu,  je občina predstavila tudi svoje videnje obnove dvorca, ideje so bile večinoma enake kot ideje zasebnega investitorja. Na naslednjo sejo naj bi bila uvrščena tudi točka glede variante obnove gradu, a se to ni zgodilo. Odločali naj bi med tremi možnostmi:

1/ celovita obnova – nosilec Občina Škofljica (prednost je v tem, da bi z gradom upravljala občina, slabost pa v tem, da bo za to porabila 700.000 EUR ter da bo za projekte in vsebino morala plačevati zunanje sodelavce)

2/celovita obnova – nosilec Občina Škofljica in zasebni partnerji (prednost naj bi bila, da bi se obnova izvedla brez večjega finančnega vložka občine, slabost pa v omejitvi upravljanja)

3/ celovita obnova – nosilec zasebni subjekt (največja prednost je obnova in oživitev gradu brez vložka občine, slabost pa v tem, da občina ne bi imela popolnega vpliva na obnovo in aktivnosti).

EPILOG

Ker o tem, katera varianta obnove dvorca Lisičje je v danih gospodarskih razmerah najboljša, na občinskem svetu nismo odločali, smo poskušali točko glede dvoletnega proračuna prestaviti na izredno sejo, odločanje bi tako prestavili le za 14 dni. Hkrati bi občinski svet odločal o tem, koliko denarja naj občina nameni obnovi dvorca. Svetniki NL Naša Lavrica smo se strinjali, da se v proračunu zagotovijo sredstva za obnovo strehe, saj le-ta pušča, z amandmajem na proračun pa smo zahtevali, da se vsa preostala sredstva namenijo gradnji nove osnovne šole. Menimo, da bi bilo bolj smotrno s sredstvi, namenjenimi za obnovo in revitalizacijo dvorca Lisičje, zgraditi šolo, ki jo bodo lahko obiskovali vsi učenci od 1. do 9. razreda, ne pa samo tisti od 1. do 5. razreda. Problem prezasedenosti matične šole na Škofljici bi bil tako rešen le začasno. Dejstvo je, da se v občino ljudje še vedno priseljujejo, predvidena pa je tudi gradnja novih stanovanj. Koliko novih otrok bo na Lavrici in v celotni občini? Za koliko oddelkov?

Zato, ker pred sprejemanjem proračuna za leti2012 in2013 ni bilo jasno, po katerem projektu bomo gradili novo šolo, in občinski svet ni razpravljal in sprejel sklepa o tem, kako bomo obnavljali dvorec Lisičje, dopolnjenega proračuna nismo podprli (en svetnik proti, dva vzdržana). Nismo namreč vedeli, ali so sredstva – zlasti za gradnjo šole – realno planirana.

Na isti seji, potem ko je bil proračun 2012–2013 sprejet, smo razpravljali o gradnji šole in sprejeli sklep, kar smo zapisali že zgoraj, da se lotimo gradnje nove osnovne šole po novem, smotrnejšem projektu. Župan je ob tem povedal, da bo komisijo, ki je podala strokovno mnenje o obstoječem projektu, povabil tudi k načrtovanju nove šole.

Svetniki NL Lavrica se bomo sedaj aktivno vključili v načrtovanje nove šole, ker pa je proračun za naslednji dve leti sprejet, upamo, da bo ob morebitnem pomanjkanju finančnih sredstev župan le-ta zagotovil z pravočasnimi in ustreznimi rebalansi proračuna.

                                                                                                                                                                                              Neodvisna lista Naša Lavrica

Bojan Božič, mag. Nataša Spreitzer, mag. Iztok Petrič

Odtujitev označevalnih tabel na Čemšeniški grajski pohodni poti

 Pred približno pol leta, se je naša občina kot ena prvih v Sloveniji vključila v označevanje svojih turističnih, kulturno zgodovinskih in rekreativnih poti. Ob veliki pomoči društev in mnogih posameznikov nam je uspelo označiti Svarunovo, Pijavško barjansko in Čemšeniško grajsko pot. O poteh so bile izdane publikacije in prav vse so bile že v samem začetku dobro obiskane.

Črni madež  pa je na vso to veliko občinsko pridobitev in zagnanost posameznikov pustil neljubi dogodek, ki se je na delu Čemšeniške grajske poti zgodil že drugič v dveh mesecih.

Neznani storilec oziroma storilci so vse od kamnoloma na Orlah pa do vrha Molnika odstranili in odtujili večino usmerjevalnih označb, ki so bile nameščene na drevesa. Prvič so bile označbe protipravno odstranjene le nekaj dni pred uradnim odprtjem poti. Pred dnevi pa  so bile te označevalne table ponovno odtujene na popolnoma istem delu poti, kar pa samo dokazuje, da po vsej verjetnosti ne gre za klasični vandalizem. Izdelovalec teh usmerjevalnih in poučnih označb nam je zatrdil, da je naš pojav edinstven v Sloveniji, saj do sedaj na nobeni od mnogih opremljenih poti po skoraj vseh slovenskih občinah ni izginila niti ena sama označba. Samo na Levstikovi poti od Litije do Čateža je bilo postavljenih kar 350 takšnih tabel in so kljub temu, da se je zadnjega pohoda udeležilo kar 2500 pohodnikov še danes prav vse na svojem mestu.

Seveda bomo, tako kot prvič pri pristojnemu organu podali prijavo proti neznanemu storilcu. Resno premišljujemo tudi o namestitvi solarne IR kamere.  Nedvomno pa bomo označevalne table ponovno namestili in omogočili vse številčnejšim obiskovalcem poti, da bolje spoznajo zanimiv del naše občine.