Arhivi Kategorije: Aktualno

ALJA, KRALJICA LAVRIŠKIH ZASPANIH JUTER. AMBASADORKA LAVRICE IN CELOTNE NAŠE OBČINE.

Naša občina, ki ji mnogi pripisujejo pridevnik spalna, potrebuje več zabave, druženja, povezovanja in dobre energije. Zakaj moramo po zabavo hoditi izven meja naše občine, ko pa bi si jo lahko naredimo sami. Smešno je, da je Dan Lavrice največja občinska zabavna prireditev, ki se organizira pretežno z lastnimi sredstvi. Vse okoliške občine se bahajo z velikimi in kvalitetnimi prireditvami, v naši pa vlada mrtvilo tudi poleti, ko bi morale biti ulice polne zadovoljnih in veselih ljudi.

Da pa ni vedno čisto tako, dokazujejo mnogi posamezniki, ki v večini ne prejemajo občinske subvencije in imajo probleme z najemom, tudi praznih, občinskih prostorov. Ena izmed njih je Alja, … ženska ki je postavila Lavrico na glavo. V pravem pomenu besede.

Preberite si njeno, ne najbolj rožnato življenjsko zgodbo…. in jo spoznajte tudi osebno. Vam svetujem:) Hvala Alja, ker si del skupnosti:) Bojan Božič

“…  Alja je na Lavrico prinesla veselje in ples. Ko sem se tistega dne udeležila plesnega dogodka ob koncu sezone, sem ugotovila, da pleše vsa Lavrica. In bilo je čudovito. Neskončno veliko plešočih otrok, damic, parov, babic, dedkov, prijateljev, sosedov ….

To je bilo sklepno dejanje prve sezone šole Zapleši z Aljo, s katero je ta mojstrica plesa postavila na glavo življenje spalnega naselja na obrobju Ljubljane in dosegla obisk, s kakršnim se sicer ponašajo priznane plesne šole z večletno tradicijo. Vse to je dosegla brez reklame, zgolj z dobro voljo, veseljem do plesa in spoštljivim odnosom do ljudi. Predvsem do tistih majhnih in najmanjših. »Madonca, saj mi zaupajo svojega otroka! A veste, kaj je to? Največ!« pravi Alja, ki zase trdi, da je njen svet urejeni kaos. In res, to je nadvse vesel urejeni kaos, ki je tudi mene očaral na prvo žogo, bolje povedano – na prvi plesni korak….”

            Žana Kapetanovič

S PLESNIMI KORAKI V PRIJAZNEJŠI SVET – ZARJA (članek)

Na Škofljici delali malo po domače – negativno mnenje Računskega sodišča

Povzeto: bojan.bozic.wordpress.com

Na računskem sodišču pojasnjujejo, da občina Škofljica v dveh postopkih menjave in prodaje zemljišč in postopku prodaje zemljišč pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere o tej sklenitvi.
Računsko sodišče je škofljiški občini izdalo negativno mnenje. Pri pregledu njenega poslovanja za leto 2011 je namreč ugotovilo nepravilnosti pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji poslovnih prostorov v najem ter pri nekaterih občinskih naložbah.

Občina je z oddajo javnega naročila za projektiranje in gradnjo vrtca na Lavrici s podjetjem Marles hiše Maribor februarja 2011. sklenila pogodbo v vrednosti 1,954 milijona evrov. Toda dodatnih in spremenjenih del v znesku več kot 230.000 evrov istemu izvajalcu ni oddala po predpisu javnega naročanja, ugotavljajo revizorji.
Zaradi skoraj tri mesečne zamude pri dokončanju kanalizacije na Albrehtovi ulici občina podjetju Komunalne gradnje ni zaračunala 4974 evrov pogodbene kazni. Aneks v vrednosti 10.328 evrov pa je občina s podjetjem Mapri Proasfalt za preplastitev ceste Želimlje–Podturjak podpisala šele 18 dni potem, ko so bila dela že opravljena. Za dodatna dela na isti cesti v skupnem znesku 18.996 evrov občina tudi ni izvedla ustreznega postopka javnega naročanja.

Občina je poslovala v nasprotju s predpisi pri menjavi in prodaji zemljišč, saj pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere, da jo bo sklenila, in ni imenovala skrbnika pravnega posla, kar bi morala storiti. Občinsko vodstvo v štirih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem (pogodbe so bile podpisane leta 2004 in 2007 in so veljale tudi še v letu 2011 op. p.) ni pripravilo posamičnega programa upravljanja, v treh primerih pa je sklenilo neposredno najemno pogodbo, kar je v neskladju z uredbo o premoženju iz leta 2003.

Župan Ivan Jordan je izrazil zadovoljstvo, saj občini odzivnega poročila ne bo treba pripraviti, ker so bile že med revizijskim postopkom odpravljene nepravilnosti oziroma sprejeti popravljalni ukrepi.

free-money-mw

Med občinami, kjer so župani občinske posle dali sebi, občinskim svetnikom ali sorodnikom je tudi Občina Škofljica

Povzeto: http://bojanbozic.wordpress.com

Sredi leta 2011 je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) dobila močno orožje v boju proti korupciji – spletno aplikacijo Supervizor. Ta sledi toku denarja iz javnega sektorja (ministrstev, občin, agencij, uradov in ostalih) v zasebni sektor, torej podjetjem. Aplikacija je požela veliko zanimanje javnosti – število ogledov je že prvi dan preseglo milijon.

A komisija aplikacije ni ustvarila le za potešitev radovednosti javnosti. S pomočjo Supervizorja so leta 2012 analizirali tudi transakcije med občinami in podjetji z namenom ugotavljanja nezakonitega poslovanja.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), v veljavi od junija 2010, namreč določa, da občina ne sme poslovati s podjetjem, v katerem je funkcionar občine (župan, podžupan ali občinski svetnik) bodisi član poslovodstva bodisi je lastnik podjetja. Prepoved velja tudi za podjetja, ki so v lasti družinskih članov funkcionarjev. Prav tako občina s takim podjetjem ne sme poslovati še eno leto (v kolikor je bil funkcionar lastnik podjetja) oziroma dve leti (v kolikor je poslovodja podjetja) po prenehanju funkcije funkcionarja.

ZIntPK je bistveno zaostril to področje. Prejšnji predpis, Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor), je pod določenimi pogoji poslovanje med občino in podjetji funkcionarjev oziroma njihovih družinskih članov dovoljeval. Zato se je protikorupcijska komisija preverjanja zakonitosti poslovanja občin lotila za obdobje od junija 2010 do konca leta 2011.

Kljub relativno kratkemu obdobju preiskave je KPK ugotovila za 1,4 milijona spornih poslov med občinami in podjetji. S povezanimi podjetji je nedovoljeno poslovalo kar 68 občin, spornih poslov je bilo 429.

Za nezakonito poslovanje občine s podjetji je sicer odgovoren zastopnik občine, torej župan. Tem je KPK ob ugotovljenih nepravilnostih tudi izdala prekrškovne kazni – po zakonu je kazen za tak prekršek od 400 do 4000 evrov. V dveh primerih pa je KPK ugotovila, da občinski funkcionarji občini niso sporočili svoje povezanosti s podjetji, s katerimi je nato občina poslovala.
V večini poslov je KPK tudi zahtevala uveljavljanje ničnosti posla. Tako bi podjetja občini vrnila sredstva, občine pa podjetjem tisto, kar so od njih dobila. Vendar v večini primerov uveljavljanje ničnosti ni spremenilo ničesar, saj je pri poslovanju šlo za gradnje oziroma storitve. Tega pa ni moč »vrniti« podjetju. Podjetje je zato obdržalo denar, občina pa storitev. Edina kazen pa je tako ostala globa županu.
Večina teh dejstev je KPK javnosti že predstavila. Do danes pa je ostajala neznanka, katere občine so poslovale s podjetji svojih funkcionarjev ali njihovih družinskih članov.

Seznam teh občin in spornih poslov smo na podlagi zahtevka po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zdaj pridobili mi. Podatki kažejo, da je šlo v primeru približno polovice občin za majhne posle, po večini vredne nekaj sto evrov. V nekaterih primerih pa so posli dosegli nekaj tisoč ali celo nekaj sto tisoč evrov. Občin, kjer je bil obseg nezakonitih poslov večji od par tisoč evrov, je 27.

Škofljica: rekreacijski center nadzira gradbena dela

KPK je ugotovila nezakonito poslovanje Občine Škofljica s podjetjem Royal Club rekreacijski center, d.o.o., katerega lastnik je bil Stanislav Kolbl (LDS), občinski svetnik v obdobju 2006-2010. Kolblovemu podjetju je občina dala posel nadzora nad preplastitvijo dela lokalne ceste. Za nadzor nad gradnjo ceste je Royal Club dobil 12.621 evrov.
V času izbora je bil župan Škofljice Ivan Jordan, ki je kandidiral kot neodvisen kandidat, a je bil pred tem tako kot Kolbl član LDS. Čeprav so nam iz občine odgovorili, da so po prejemu obvestila KPK z omenjenim podjetjem sporazumno prekinili naročilo ter da Royal Club ni dobili niti centa, pa podatki Supervizorja kažejo, da je Royal Club od novembra 2011 do aprila 2012 od Občine Škofljica prejel prav omenjenih 12.600 evrov, marca 2013 pa še 6.300 evrov. Stanislav Kolbl je sicer iz lastništva podjetja izstopil januarja 2013, kot edina lastnica podjetja je ostala Veronika Tatjana Kolbl.

nepravilnosti_skofljica

Anže Voh Boštic / 25. 3. 2014
Soavtorja: Marko Jerina in Jerneja Grmadnik

http://www.podcrto.si

PODPORNIKI – DAN LAVRICA 2013

Podjetje Križman, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992. V začetku je večino svojih prihodkov ustvarilo s kmetijsko dejavnostjo, v naslednjih letih pa je povečalo delež storitev s komunalno dejavnostjo oziroma mehanizacijo. Danes ima podjetje na tem področju veliko izkušenj in znanj, poleg tega pa je opremljeno s sodobno in zmogljivo mehanizacijo, katero prilagajajo glede na potrebe in smernice nadaljnjega razvoja ter trga.
Križman, d.o.o, Selska ul. 3, 1291 Škofljica
tel.: 01 3666 413, fax: 01 3667 228,
e-mail: info@krizman.eu , www.krizman.eu

So družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesa in mesnih izdelkov. Predelavo mesa imajo na Selah pri Lavrici. Njihove izdelke lahko kupite v njihovih prodajalnah na Škofljici, Vrhniki, Cerknici, Ljubljanski tržnici kakor tudi v Mercatorju in drugih prodajalnah.
tel: 01/ 366-3080, fax: 01/366-6008,
e-mail: mesarstvo.blatnik@siol.net 
 Trgovina z gradbenim materialom za gradnjo in prenovo vašega doma. »Vse za vaš krasni novi dom po najugodnejših cenah na prodajnih mestih SBS trgovine na Škofljici, Lavrici, v Grosupljem in Kočevju.«
tel: 01/366-8011, fax: 01/366-6505,
e-mail: info@sbs-trgovina.si  www.sbs-trgovina.si

PIZZERIJA Ona, Javornik Janko, s.p.
Šmarska cesta 58, 1291 Škofljica
Tel.: 01/366-7361

Promes d.o.o., Mesarija Vintar vam ponuja sveže meso in mesne izdelke. Sveže meso je slovenske vzreje od manjših rejcev. Proizvodnja mesnih izdelkov in prekajenega mesa temelji na starih domačih receptih. »Poznani smo po okusno pripravljenem prekajenem mesu, kar nam potrjujejo stranke, ki se vračajo v naše trgovine.«
tel: 01/366-3206, fax: 366-3207,
e-mail: promes@siol.net www.promes.si

V podjetju GLASCO d.o.o. se ukvarjajo z vsemi deli na področju steklarstva. Svetujejo, izdelujejo in montirajo: steklene kuhinjske obloge, steklene predelne stene, steklena krilna in drsna vrata, ogledala, steklene nadstreške, steklene ograje, tuš kabine, vetrolove, akvarije. tel:. 01/366-7879, gsm: 041/315-511, e-mail: glasco@siol.net  www.glasco.si

Gostilna Petkovšek je znana po dobrih malicah, kosilih in domači hrani. Pri njih  lahko praznujete razne obletnice, poroke, birme, obhajila, prednovoletne zabave. Imajo dva prostora, in sicer malo sobo za max. 35 oseb in salon za max. 70 oseb. Odprto imajo vse dni v tednu.tel.: 01/366-6254, e-mail: gostilna.petkovsek@siol.net  www.gostilna-petkovsek.si

Brezplačno osnovno šolanje naših otrok

 Pozdravljeni predstavniki staršev, vodstvo OŠ Škofljica, predstavnika občine,

 v teh dneh me dogodki v šoli prav vzpodbujajo k razmišljanju o brezplačnem osnovnem šolanju naših otrok. In zdi se mi smiselno in na mestu, da tudi vodstvo šole v bodoče morda razmišlja v smeri, ki bo za starše pomenila manj nepredvidenih stroškov.

 Naj obrazložim moje pomisleke:

V teh dneh se v šolah izvaja NPZ – nacionalno preverjanje znanja. Razumljivo je, da je to za šolo posebno težavno obdobje, ko mora na eni strani zagotoviti mir in učitelje za nadzor razredom, ki pišejo NPZ, in na drugi strani organizirati aktivnosti za ostale razrede, ki morajo v teh dneh opravljati druge oblike pouka izven šole. Vendar pa se zadeve vedno in povsod začnejo in končajo pri denarju. Starši smo dobesedno postavljeni pred dejstvo, da nas otroci samo še obveščajo, kam gredo v naslednjih dneh oz. to lahko preberemo na spletni strani šole.

 Primer 7. C razreda:

 

Dan Kraj Način prevoza Ostali stroški
4.5.2012 Tivoli Ljubljana Organiziran prevoz Ogled muzejev
8.5.2012 Ptuj Organiziran prevoz Ogledi
10.5.2012 BIT center Ljubljana Organiziran prevoz Plačilo vadbe

 

 Vse to so stroški, ki avtomatično in neplanirano bremenijo družinski proračun in pri tem ni več pomembno ali to družina zmore ali ne. Koliko bodo znašali tovrstni stroški za posameznega otroka, starši žal ne vemo. Pri tem se človek vpraša, kako v družinah, kjer imajo dva, tri ali celo več šoloobveznih otrok in bodo vsi ti otroci prejeli mesečne položnice. Res je, da šola pomaga socialno ogroženim otrokom, da se lahko udeležijo vseh aktivnosti, ki jih organizira šola. In prav je tako. Vendar bodimo pošteni in si priznajmo, da je vedno več takšnih, ki niso še na robu preživetja, da bi se lahko uvrstili v take in drugačne cenzuse za morebitno finančno pomoč. Številne družine le s težavo iz meseca v mesec poravnavajo obveznosti in poskušajo preživeti spet nov mesec.

[blockquote]Ob prebiranju mojih zapisanih besed si marsikdo izmed vas misli svoje in me na glas ali v mislih nekam pošilja, ker ve, da je prevoz otrok od vrat do vrat najbolj preprost in »najmanj nevaren« za naše otroke.[/blockquote]

Na eni strani je prav, da šola otrokom omogoči oglede in ekskurzije, ki jih morda drugače ne bi nikoli videli. Vendar bi bilo tudi prav, da se starše seznani z okvirnimi cenami določenih aktivnosti, ki jih organizira šola. Vsaka aktivnost je v naprej planirana, zanjo pa je narejena okvirna kalkulacija. Tudi glede delitve in poravnave stroškov za sodelujoče učence, kot tudi nepravočasno opravičene učence, je bila dogovorjena in sprejeta odločitev na svetu staršev. Tako je morda prav, da se pri obvestilu na spletni strani napiše tudi okvirni strošek posamezne aktivnosti, ki bo na koncu bremenil položnico otroka.

 Dolgo se že vrtim v osnovnošolskih klopeh, saj imam poleg hčerke, ki je trenutno v 7. razredu, tudi dva odrasla sinova (21 in 25 let). Tako imam brez svojega osnovnošolskega šolanja za seboj že 18 zaporednih let osnovne šole in prav dobro se še spominjam, kako so se zadeve odvijale v različnih obdobjih.

 Druga zadeva, kjer pa šola lahko naredi korak k cenejši »brezplačni« šoli pa je, da se čim več stvari organizira v okolici šole ali z javnimi prevoznimi sredstvi. Šola ima idealno priložnost, da izkoristi lokacijo končne postaje LPP avtobusa številka 3B in tako za aktivnosti, ki jih organizira, uporabi redne linije avtobusa. Na ta način bo šola dala otrokom dvojno sporočilo: razmišljati, kako biti cenejši in otrokom približati navade uporabe javnih prevoznih sredstev. Ob prebiranju mojih zapisanih besed si marsikdo izmed vas misli svoje in me na glas ali v mislih nekam pošilja, ker ve, da je prevoz otrok od vrat do vrat najbolj preprost in »najmanj nevaren« za naše otroke. Prav pa je, da se vprašamo kakšna sporočila posredujemo svojim otrokom, da bodo odrasli v odgovorne in samostojne osebe. Na zadnjem svetu staršev, kjer žal nisem bila prisotna do konca sestanka, so mi dala kar precej misliti določena vprašanja, razmišljanja in pripombe prisotnih.

Govora je bilo o dragih najemninah dvoran v lastni občini in za občane te občine, o prepovedih določenih voženj, o obvoznici, o dodatnih »ležečih policajih«in podobnih ukrepih, ki pomenijo nedostopnost, prepoved, …

Drage dvorane v lastni občini za občane pomenijo nedostopnost oz. dostopnost rekreacije in športa le tistim, ki imajo denar in lahko plačajo. Na drugi strani pa omejitve in ovire dajo zelo lepo popotnico našim otrokom, saj je to za njih krasno sporočilo:

»DELAJ VSE KAR TI NE PREPOVEDO. KO JIM BO DOVOLJ, BODO POSTAVILI OVIRO.«

 Mi smo tisti, ki dnevno vozimo po naših cestah in mi smo tisti, ki ne spoštujemo omejitev in prometnih predpisov. In prav mi smo spet tisti, ki si želimo, da nam drugi prepovejo in preprečijo, da bi kršili določene predpisane norme. Ko se peljemo v avtu in imamo zraven tudi otroka, veselo vozimo tako kot nam je najljubše v danem trenutku. A, ko se znajdemo kot ogroženi pešci, kar so dnevno tudi naši otroci, potem vidimo kaj bi morali prepovedati drugim. Kdo so vsi ti drugi ljudje, kje so, kje živijo. Okolica šole in druge nevarne poti v občini so nevarne, ker smo nevarni sami sebi. Pijava Gorica je samo eden od takih primerov. Tam starši trepetajo, kako bodo njihovi otroci prečkali cesto, da ne rečem prišli na drugo stran vasi. Mi vozniki pa gledamo le na to, kako bomo kar najlažje prevozili nadležen hud klanec in imeli dovolj plina, da bo vožnja tekoča. Kaj bi človek vozil na tej lokaciji po omejitvah 50 km/h, če bo pa potem težava z vožnjo še večja, ko se klanec vzpenja in naš avto izgubi na hitrosti. Če pa bi vprašali krajane, bi gotovo želeli hitrostno oviro, ki bi pomenila težavo tudi njim.

 Tudi obvoznica nas ne bo rešila, ker preprosto ne želimo sprevideti dejstva, da mesto kot je Ljubljana, ne more vsrkati vase dnevno na tisoče avtomobilov. V avtu se v večini primerov vozi le eden. Denar namenjen obvoznici, bi veliko več pomenil, če bi bil namenjen posodobitvi in razširitvi, glede dostopnosti, javnih prevoznih sredstev. Podaljšanje proge 3B na ustrezno lokacijo, kjer bo omogočeno parkiranje in enotne cene vozovnic. Tudi ceste, ki bi zbližale naše kraje in vasi bi prinesle veliko več. Primer: Smrjene – Gradišče, ki kljub temu, da se kraja držita drug drugega, med seboj nista dostopna niti s kolesom, če seveda ne gre za gorsko kolo. Veliko več bi pomenili dodatni pločniki in ustrezne kolesarske steze, kar bi vse skupaj kazalo na to, da živijo tukaj med nami tudi pešci in kolesarji in ne nazadnje tudi invalidi. Invalidi so še posebna, premalo obravnavana kategorija občanov, ki nima npr. nobene možnosti, da se z električnim invalidskim vozičkom – skuterjem morda pripelje sam iz Smrjen do Škofljice. Pločnikov ni, kjer pa so, so le-ti tako ozki, da je še za otroški voziček dostikrat premalo. Ali drug primer: Nekdo, ki pride k svojcu v Center Dolfke Boštjančič, Dom Škofljica in želi z njim na sprehod do Škofljice, mu je to po vseh prometnih pravilih onemogočeno. Kajti iz Doma Škofljica, ki je na gozdni jasi na desni strani ceste proti Kočevju, ni mogoče brez prekrška priti na drugo stran ceste do Glinka, kjer je manj prometa, ker za prečkanje Kočevske ceste ni označenega prehoda za pešce. Tudi, če se odločijo za dostop po stari Kočevki do križišča pri šoli, je zgodba enaka, ker tudi tam ni prehoda za pešce. Kot tudi na večini avtobusnih postaj, kjer morajo ljudje prečkati cesto. Ti primeri naj bodo le kot ponazorilo tega, da nas v naši okolici čaka še veliko dela in drugačnega razmišljanja, da bomo bivanje naredili prijetnejše in znosnejše za različne vrste ljudi in različne udeležence v prometu.

 Za marsikoga izmed vas razmišljam bogokletno, a kljub temu so vse to sporočila, ki jih s svojimi dejanji dajemo svojim otrokom. Pri tem pa za otrokove vzpone pripisujemo zasluge sebi, za njihove padce pa je kriva šola in družba. Družba pa so bitja iz vesolja in nikakor ne mi, naši sosedje, znanci, prijatelji. Imamo dvojna merila, ki jih želimo prikrojiti vedno na lastno kožo in pri tem ne upoštevati drugih okoli nas.

 Tako naj se ponovno vrnem k moji prvotni temi, cenejši osnovni šoli. Vsi skupaj imamo še veliko dela, da spremenimo svoja razmišljanja in navade ter se morda obrnemo tudi okoli sebe. Tudi v lastni občini bi našim otrokom lahko organizirali marsikatero aktivnost, ki bi bila koristna tako za nas starše, otroke in tudi občino kot tako. Tudi javni prevoz je ena izmed tem, ki bi jo bilo potrebno kar najhitreje urediti za osnovnošolce. Pred tem pa seveda NUJNO poskrbeti za pločnike in ustrezno prometno signalizacijo. Naj ne bo vrednota le denar, ki je sveta vladar. Naj bo spoštovanje drug drugega in pomoč drugemu vrednota, da bodo otroci znali ceniti vse kar imajo in bodo koristni tudi za našo družbo.

 Razmišljali smo o tem, kako pomagati napolniti sredstva za šolski sklad in uresničili smo želje. Vsi skupaj, starši, učitelji in občina sedaj razmislimo o tem, kako koristno izkoristiti to množico 850 otrok, ki pomenijo toliko brihtnih glavic, zares norih idej, ki so vse koristne, če jih združimo v celoto. Skupaj lahko naredimo naše sobivanje prijetnejše, cenejše in morda se lahko celo ponovno zbližamo. Da ne bomo na eni strani le davčna številka, ki polni občinski proračun in na drugi strani občan, ki »izkorišča« vedno premalo polno občinsko blagajno, za šolo pa starši, ki s težavo plačujemo položnice.

 Pomladni pozdrav,

 Mojca Brkinjač

Z rebalansom izgubljena sredstva za nakup igrišča za športno igrišče

V minulem tednu sem prejel nekaj vprašanj, zakaj nisem podprl amandmaja Iztoka Petriča, s katerim je nasprotoval odvzemu sredstev za nakup zemljišča za za športno igrišče na Lavrici,  ki ga je natančno opisal v svojem blogu. Odgovor je preprost. Ker nisem bil prisoten na seji, saj sem bil ta dan na manjšem operativnem posegu v Kirurškem senatoriju. Sem bil pa na stalni SMS zvezi tako z Iztokom kot Natašo in bil v realnem času obveščen o vsem dogajanju. Pogrešal sem prenos seje v živo, kjer bi si sejo lahko ogledal v na telefonu kot to lahko počno v nekaterih pravih občinah, čeprav se zavedam, da je to za občino, ki se panično boji, da bi “konstruktivne razprave”  sej občinskega sveta ušle v javnost, prava utopija.

V naši listi se pred vsako sejo uskladimo, še posebej pri sprejemanju proračuna in raznih amandmajih. In tako je bilo tudi tokrat. Iztokov amandma je bil v listi v celoti podprt, kar pa je samo po sebi razumljivo, saj je šlo za krajevni projekt. Se mi pa je, že pred samim sprejemanjem zadnjega, dveletnega Proračuna porodilo vprašanje, zakaj župan sploh namenja ta sredstva za izgradno igrišča, če je že vsem jasno, da tega dejansko ne namerava storiti. Odgovor lahko najdemo v eni od mnogih publikacij poslanca in podpredsednika NSi Mateja Tonina, ki  županova “kupovanja” svetnikov pri sprejemanju proračunov opisuje takole:

Župan mora v fazi priprave osnutka proračuna locirati projekte v predelih občine, ki so pomembni za večino občinskih svetnikov in financiranje teh projektov uvrstiti v osnutek proračuna. Občinski svetniki večinoma, v želji po zavarovanju proračunskega financiranja »njihovega« projekta, skoraj vedno podprejo celoten proračun. Izkušeni župani znajo pri pripravi proračuna omenjeni refleks občinskih svetnikov v veliki meri izkoristiti na način, da v osnutek proračuna uvrstijo nekaj manjših in finančno nezahtevnih lokalnih projektov, s čimer si zagotovijo večinsko podporo proračunu, nato pa v preostanek proračuna dodajo še »svoje« obsežne in finančno zajetnejše projekte.

Kako resnično in primerljivo z našo občino. Zemljo za igrišče za Lavrico, hišo za krajanke in krajane Smrjen,  križišče za Gradišče, spomenik za dr. Jurkoviča, nekaj evrov za Pijavo Gorico, vse ostalo pa…. po prehitevalnem pasu, mimo občinskega sveta in v največji tajnosti, za “največje občinske projekte”. Če pa se kdo od svetnic ali svetnikov le spozabi in o tem kaj vpraša, pa naleti na popolno ignoranco in molk organa, kot sem to doživel sam, s postavitvijo šestih svetniških vprašanj županu, ki bodo nedvomno  dvignili še veliko prahu. O tem pa kdaj drugič.

www.bojanbozic.wordpress.com

 

PO LETU MOLKA

Po dobrem letu premora, sem se odločil, da se zopet oglasim na svojem blogu. Razlogov je več. V tem času se je marsikaj spremenilo in to je zagotovo najboljši način, da o tem kaj izve tudi širša, zainteresirana javnost. Mnogi “občinski funkcionarji” so svoje spletne strani že takoj po volitvah zaprli, jaz pa imam svoje spletne aplikacije, tako oba bloga kot facebook in twitter strani ohranjene. Zame niso le predvolilno orodje, temveč izraz stanja in delovanja v občini čez celotno moje obdobje. Napak se ne sramujem temveč jih odpravljam in na njih kot opozicijski svetnik tudi opozarjam. In tega opozarjanja bo, glede na sedanje stanje, veliko.

Mnoge od vas zanimajo podrobnosti okoli županove odločitve, da me razreši z mesta podžupana. Sama razrešitev pravzaprav niti ni tako pomembna kot razlogi zanjo. Sam sem ob tej županovi potezi občutil zgolj olajšanje, saj nikakor ne morem sodelovati in delati z nekom, ki ljudi razvršča le v dve skupini: na sredstva in sovražnike. Razlogi, pa bodo predmet pisanja v novih postih tega bloga.

Na večkrat zastavljeno vprašanje, zakaj sem potem podprl župana v drugem krogu lokalnih volitev pa je odgovor preprost. Ne moreš vedeti kako globoka je luža dokler ne stopiš vanjo.

Mnogo povezav na mojih starejših postih v arhivu ne deluje predvsem zato, ker so nekatere spletne strani prenehale z delovanjem ali so se posodobile.

bojanbozic.wordpress.com

AKCIJA ZA VARNOST KOLESARJEV

S prihodnjim tednom se pričnejo aktivnosti v sklopu preventivne akcije KOLESARJI, ki bo potekala v dveh terminih in sicer od 23. do 27. aprila 2012 in od 11. do 16. junija 2012. Aktivnosti,  bodo potekale v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa z vrsto ukrepov za kolesarje, ki jih bodo izvajale državne ustanove in nevladne organizacije.

Predsednik OSPV Škofljica
Bojan Božič

KATARINA MALA – zmagovalka meseca JANUARJA

Na tekmovanju za naj video JANUARJA 2012,  je med 572 prispeli glasovi  zmagala Katarina Mala s pesmijo Ciao, ciao. Za njo je glasovalo 179 obiskovalcev spletne strani. Le sedem glasov manj je prejel Rok Trkaj s pesmijo Ljubljančanke. Sledili so si Bilbi – Kaj pa ti – z 99 glasovi, Zlatko – Mi je žal – z 90 glasovi in Manoutche – Bi šla naprej – s 34 glasovi.

 

Katarina Mala je tako prva kandidatka za skupni naziv NAJ VIDEO LAVRICE 2012.

 

V mesecu FEBRUARJU 2012 lahko glasujete  za Neco Falk, Roka Trkaja, Vlada Kreslina, MI2 in Magnifica.

 

Sredstva za obnovo gradu Lisičje naj bi dobili od norveškega finančnega sklada

Na zadnjem nastopu župana Ivana Jordana, na radiu Zeleni val, je bilo mogoče slišati veliko zanimivih stvari. Našteti so bili najpomembnejši projekti, ki čakajo na realizacijo v naši občini, med bolj zanimivimi, pa je bila napoved, da bodo za obnovo gradu Lisičje zaprosili in skoraj verjetno tudi dobili več kot 1.600.000 € in to kar od norveškega finančnega sklada. Koliko več, župan ni povedal, številka pa je povsem primerljiva z zneskom, katerega bi v obnovo gradu vložil zunanji izvajalec, katerega so predlagali v Neodvisni listi Naša Lavrica. Na občini so se še pohvalili, da so za pripravo potrebne dokumentacije porabili kar cel dan.

[blockquote]Do sedaj nihče, razen redkih posameznikov v občini, ki tako ali drugače delajo na tem projektu ne ve ničesar o obliki, vsebini in ostalih stvareh povezanih z gradom Lisičje. Nenazadnje bi o tem kakšno lahko rekel tudi občinski svet, saj še ni razpravljal o načinu prenove.[/blockquote]

Ker je tudi program obnove, ki ga je na eni od sej predstavila občina popolnoma identičen tistemu, ki ga je predstavil g. Platovšek iz Ibere d.o.o.. smo o mnenju povprašali predstavnika neodvisne liste Naša Lavrica Bojana Božiča, ki nam je po telefonu povedal sledeče:

” Močno si želim, da bi občini ta projekt uspel saj bi to pomenilo, da bo več sredstev ostalo za gradnjo popolne devetletke na Lavrici. Tudi brez teh sredstev je župan pri predstavitvi našega predloga občinskemu svetu  povedal, da je sredstev za popolno devetletko dovolj tudi če bo morala občina za grad nameniti 700.000 € lastnih sredstev. Ker pa čas teče hitro, velika večina pa nas ve, koliko časa in energije je potrebno vložiti v razpisni projekt za tako visoka sredstva, razlogov za optimizem ni prav veliko. Do sedaj nihče, razen redkih posameznikov v občini, ki tako ali drugače delajo na tem projektu ne ve ničesar o obliki, vsebini in ostalih stvareh povezanih z gradom Lisičje. Nenazadnje bi o tem kakšno lahko rekel tudi občinski svet, saj še ni razpravljal o načinu prenove. V vsakem primeru pa bo transparentnost pri tem projektu večno vprašljiva. Na predstavitev g. Platovška za oživitev gradu prvič v tem občinskem svetu ni bila možna razprava. Prav tako občinski svet, kjub temu da je bilo gradivo že pripravljeno, ni razpravljal o načinu prenove gradu”.

Predvideni skupni znesek iz predstavitve g. Platovška, je popolnoma identičnen s tistim, za katerega se pri norveškem skladu poteguje občina.