Category: obvoznica čez Barje

ZARADI OBETAJOČIH SE SPREMEMB BO SLOVENIJA OB NARAVO

September 2012 Slovenija se rada pohvali, da je vroča točka biotske raznovrstnosti v Evropi. Vendar pa zadnji dogodki kažejo, da je slovenski politiki kaj malo mar za naravo. Pritiski so se tako začeli z ukinitvijo sofinanciranja LIFE - projektov, nadaljujejo pa ...