Mesečni Arhivi: januar 2019

Pripombe in zahteve – Proračun občine Škofljica 2019 – 2020.

V sami fazi sprejemanja proračuna za leti 2019 in 2020 smo v Neodvisni listi Naša občina skladno s poslovnikom podali pripombe in zahteve na predlog proračuna. Prejeli smo vsebinsko neustrezen neuradni odgovor, brez podpisnika in podpisa.  V tem času izdelan Dopolnjeni predlog ...