ZARADI OBETAJOČIH SE SPREMEMB BO SLOVENIJA OB NARAVO

Komentiraj
Share

September 2012

Slovenija se rada pohvali, da je vroča točka biotske raznovrstnosti v Evropi. Vendar pa zadnji dogodki kažejo, da je slovenski politiki kaj malo mar za naravo. Pritiski so se tako začeli z ukinitvijo sofinanciranja LIFE – projektov, nadaljujejo pa se z odstavljanjem direktorja Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). Evropska Komisija vodi proti Sloveniji tudi nekaj predsodnih postopkov zaradi neizpolnjevanja zahtev v zvezi z Naturo 2000, država svojih obvez ni izpolnila že od leta 2006. Naravovarstvene nevladne organizacije odločno protestiramo proti takšnemu ravnanju.
V zadnjih dneh smo v medijih priča velikim pritiskom s strani Vlade RS na Zavod RS za varstvo narave, strokovno državno institucijo, ki skrbi za ohranjanje slovenske narave v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Dosledno izvajanje naravovarstvene zakonodaje
predstavlja trn v peti agresivnim investitorjem in drugim, ki vidijo naravo le kot oviro na poti za doseganje lastnih ciljev. Prvi znaki pritiska Vlade RS in načrtnega onemogočanja varstva narave so se začeli z ukinitvijo dolgoletnega sofinanciranja LIFE – projektov, kar v praksi pomeni onemogočeno črpanje evropskih sredstev za varstvo narave, ki bi jih sicer morala v skladu z veljavno zakonodajo država prek resornega ministrstva v glavnem v celoti financirati sama. Evropsko sofinanciranje pa je pomembno razbremenilo državni proračun. (Priloga 1: Odprto pismo predsedniku Vlade RS g. Janezu Janši, ministru za finance dr. Janezu Šušteršiču in ministru za kmetijstvo in okolje g. Francu Bogoviču).
Sledil je t.i. primer Škofljica, kjer se je ZRSVN v skladu z naravovarstveno zakonodajo odločno postavil v bran narave in ni popustil političnim pritiskom. Posledica tega je bila zahteva ministra za kmetijstvo in okolje Bogoviča, da naj se direktor ZRSVN dr. Darij Krajčič v dveh mesecih umakne z direktorskega mesta, torej odstopi. ZRSVN se je politiki očitno znašel na poti, ko ni prižgal zelene luči za izgradnjo ceste med Škofljico in Kočevjem. Obvoznica Škofljica bi močno prizadela eno najpomembnejših območij Nature 2000 v Sloveniji.
Poudariti želimo, da je vtis, ki se ga želi ustvariti v javnosti, da je naravovarstvena stroka tista, ki ne želi umestitve obvoznice Škofljica v prostor popolnoma napačen. Stroka je povedala, kaj je v skladu z zakonodajo treba storiti, vendar investitor ni naredil potrebnih
korakov. Zato prihaja do takšnega nerazumnega odloga gradnje. Pritiski, da naj se zmanjšajo površine nadomestnih habitatov zato, da bi pocenili gradnjo ceste, pa so vsekakor nedopustni in naravovarstvena stroka nanje ne more pristati.
Politični pritiski na predstavnika osrednje naravovarstvene službe v državi, kjer se zavzemajo za spoštovanje evropskega pravnega reda na naših tleh, je neposreden napad na Slovenijo kot pravno državo, je negiranje naših mednarodnih zavez in je napad na demokracijo. Proti takšnemu ravnanju politike odločno protestiramo, o ravnanju Vlade RS pa bomo obvestili tudi vse pristojne mednarodne institucije. Sloveniji je Evropska komisija že leta 2005 in 2006 na biogeografskih seminarjih naložila povečanje območij Natura 2000. Do sedaj ni država v zvezi s tem ukrenila nič. Nevladne organizacije se sprašujemo, ali tudi opomini Evropske komisije v zvezi s tem ne zadoščajo. Se mora Slovenija res znajti na evropskem sodišču in plačevati dnevne denarne kazni do izpolnitve svojih zavez?
Naravovarstvene nevladne organizacije odločno nasprotujemo zadnjim potezam politike in jo pozivamo k razumnemu in resnično trajnostnemu ravnanju, ki je v skladu z zakonodajo.

Botanično društvo Slovenije, Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana
prof.dr. Nejc JOGAN, predsednik

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Trubarjeva 50, Ljubljana
dr. Matej OGRIN, predsednik

DINARICUM, društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj dinaridov, Jurjevica 2A,
1310 Ribnica
Miha KROFEL, predsednik

DONDES – Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, p.p.2990, Tržaška 2, 1000
Ljubljana
Mateja POLJANŠEK, predsednica

DOPPS – BirdLife Slovenija, p.p. 2990, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
dr. Damijan DENAC, direktor

Društvo DROBNOVRATNIK, Raubarkomanda 8, 6230 Postojna
Uroš MLINAR, predsednik

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Barbara ZAKŠEK, predsednica

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana – Šentvid
prof. dr. Miha ADAMIČ, direktor

Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev, Jarška cesta 36/a, 1000
Ljubljana
Tilen GENOV, predsednik

NIGRITELLA, Društvo za proučevanje in ohranjanje samoniklih orhidej Slovenije, Češnjice
pri Zagradcu 50, 1303 Zagradec
Janez Mihael KOCJAN, predsednik

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, člani BatLife Europe, Večna pot
111, 1000 LjubljanaRožle KAUČIČ, predsednik

Pangea – društvo za varovanje okolja Koper, Šmarje 89, 6274 Šmarje,
Andrej MEDVED, predsednik

Prirodoslovno društvo Slovenije, p. p. 1573, Salendrova ulica 4, 1001 Ljubljana
prof. dr. Radovan KOMEL, predsednik

Slovensko odonatološko društvo, Vošnjakova 4a, 1000 Ljubljana
Aljoša PIRNAT, predsednica

Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, Večna pot
111, 1000 Ljubljana
David STANKOVIĆ, predsednik

Študentska organizacija Biotehniške fakultete, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,
Ajda MARIČ, predsednica

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja