Kako prepoznati volka v ovčji preobleki

Komentiraj
Share

(Dušan Nolimal Sobotna priloga julij 2014)

Še vedno preveč ljudi naivno verjame lažnim obljubam tistih, ki so nas enkrat že ogoljufali in pripeljali v krizo

Prijateljica me je vprašala: »Kaj za vraga po volitvah spet pišeš o teh psihopatih med politiki, saj imamo čez glavo prikazovanja mračnih napovedi naše prihodnosti?« Odgovoril sem ji, da prav zato, ker še vedno preveč ljudi naivno verjame lažnim obljubam tistih, ki so nas enkrat že ogoljufali in pripeljali v krizo.

Živimo v državi, v katero je pred triindvajsetimi leti prodrl neoliberalni kapitalizem in se je nenadzorovano začela pajdašiti sla po oblasti s podjetniškim pohlepom. Ko so si ti posamezniki enkrat pridobili oblast in denar, so pozabili na druge ljudi in skrbijo samo še zase. Začeli so graditi politični in gospodarski sistem zgolj po svoji meri. Med njimi lahko najdemo povsem povprečne posameznike, ki so izkoristili položaj in se hitro znašli v novih razmerah, drugi pa so bili na takšno oblast in plenjenje naravnani že ob osamosvojitvi. Za oboje je značilna želja po preseganju in uspevanju na račun drugih.

Pijani od moči in denarja

Gre za ljudi, pijane od moči in denarja, ki so prepričani, da so nekaj več, da so nad zakonom in da jim zaradi svojega položaja pripadajo privilegiji. Tako so se v državi udomačili korupcija, klientelizem, nepotizem, sleparjenje, trpinčenje, kratenje svobode govora in preganjanje tistih, ki so na neetična ravnanja opozarjali in razmišljali drugače. Zgodila se je huda erozija demokracije, pravne države in svobode tiska. Materialni standard se je večini državljanov zmanjšal, manjšina pa je nezmerno obogatela. K vsemu temu so največ prispevale prav brezvestnost, preračunljivost in neodgovornost slovenskih tranzicijskih politikov, ki niso pravočasno ukrepali in so dopustili brezsrčno plenjenje države in delovnih ljudi.

Pri teh političnih voditeljih ni bilo nikoli zaznati obžalovanja in občutkov krivde za povzročeno škodo. Danes krivdo pripisujejo drugim in zanikajo oz. minimalizirajo svoja antisocialna dejanja. So brez sramu in kaže, da se niso sposobni zavedati nemoralnosti svojega ravnanja. Vse to vpliva na počutje in psihosocialno zdravje velikega dela prebivalcev. Zmanjšuje se občutek za skupnost in skupno. Ne raste le socialna neenakost, ampak tudi neenakost v zdravju. Nazadovali smo na mnogih področjih. Mnogi, predvsem brezposelni mladi in sposobni ljudje, se zaradi razdiralnih politik izseljujejo iz države. Postajamo usodno podrejeni tujemu kapitalu in celo tuji politiki.

Dopuščamo, da politiki odločajo netransparentno in na podlagi posameznih interesov, da javne politike niso podprte z dokazi in da nam govorijo eno, delajo pa drugo. Navadili smo se na prevlado videza nad pametjo in srčnostjo. Začeli smo se uvrščati med države, ki imajo največ korupcije, ter smo hkrati bolj apatični in manj srečni državljani …

Da bi vse to razumeli in da bi si izgubljene vrednote in psihosocialno zdravje čim bolj učinkovito povrnili, je pomembno, da bolje poznamo tudi nekatere prikrite osebnostne lastnosti in vedenja naših voditeljev. Pri tem so nam lahko v pomoč mednarodne raziskave in izkušnje strokovnjakov.

[blockquote]Pošteni voditelji imajo željo po izražanju moči in usmerjanju drugih, vendar se pri tem tudi sami nenehno spreminjajo, učijo in razvijajo osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k boljšemu delu in življenju vseh ljudi. Psihopatski politiki pa vse podrejajo svojim interesom ali interesom svoje stranke, napačno presojajo socialno realnost, se na napakah ne učijo in zatirajo tiste, ki jih na njih opozarjajo.[/blockquote]

Želje po preseganju drugih

Raziskovalci, kot so na primer Adler, Gebsattel, Kretsschmer in drugi, so pri posameznikih z izraženo željo po preseganju drugih nekoč opisovali občutke manjvrednosti, ki zaradi nebrzdane želje po preseganju drugih sprožijo dejavnosti, ki naj bi prekrile njihovo povprečnost. Takšni ljudje so tudi nadpovprečno zavistni in se poskušajo povzpeti nad druge z manipulacijo in intrigami. Obsedeni so z lastno vrednostjo in veljavo. Sovražne namene napačno pripisujejo sodržavljanom, ki drugače razmišljajo. Svet doživljajo kot zverinjak, v katerem veljata konkurenčnost in boj za preživetje. Kdor ne bo zmagovalec, bo poraženec in žrtev.

Tudi pri mnogih slovenskih tranzicijskih politikih in tajkunih lahko prepoznamo takšne osebne lastnosti in vedenje. So nadpovprečno grabežljivi in pohlepni. Verjamejo, da jim politična moč in na hitro pridobljeni denar dovoljujeta, da dosežejo vse, kar želijo, da jim oblast daje pravico do plenjenja skupnega premoženja oziroma lastnine drugih. Koristoljubno izrabljajo voditeljski položaj. Ravnajo so se po svojih pravilih oziroma zahrbtno sprejemajo zakone, ki so pisani na kožo predvsem njim in njihovim bankirskim in gospodarskim pajdašem doma in v tujini. Zato se lahko povsem legalno okoriščajo z državnim premoženjem. S pomočjo novele zakona o bančništvu so se celo lotili življenjskih prihrankov sodržavljanov.

S ciljem še večjega bogatenja bi želeli privatizirati uspešna državna podjetja, zdravstvo, šolstvo, socialo, zapore in celo vodne in druge življenjske vire, ne glede na negativne posledice za državo, navadne državljane in narod. Pretvarjajo se, da jih v to silijo tržne razmere. Takšna antisocialna razmišljanja in ravnanja so nalezljiva, saj jim jih je uspelo institucionalizirati. Uporabljajo vsa sredstva, da se jih ne bi razkrilo in kaznovalo. Navzočnost takšnih ljudi v politiki, gospodarstvu in drugod ustvarja družbeni sistem, v katerem se nihče več ne počuti dobro.

Šokantna odkritja

Novejše empirične raziskave so pokazale, da ni večjih karakternih razlik med serijskimi psihopatskimi morilci in kariernimi kriminalci, ki uničujejo posameznike in njihove družine, ter psihopati na vodstvenih položajih, ki lahko s korupcijo in drugimi neetičnimi ravnanji uničijo podjetja, gospodarstva, države, celo ves svet.

Kaj je razlog, da toliko ljudi na vodstvenih položajih v politiki, bančništvu, gospodarstvu in še kje zanemarja družbeno odgovornost, se neetično vede in krši zakone in družbene norme ter krati pravice drugih? Možen odgovor se skriva v specifični osebnostni strukturi teh ljudi na vodstvenih položajih. Čustva, potrebe in usode drugih ljudi jih ne zanimajo. Pomembnejša jim je osebna korist, lastne materialne ugodnosti, skratka denar in moč oz. nadzor nad drugimi. So plitki in za stiske drugih otopeli. Ne skrbi jih, če zaradi njihovega pohlepa ljudje množično izgubljajo službe ali če so otroci drugih lačni in neizobraženi.

V psihiatriji so takšne osebe označili kot psihopatske, disocialne, sociopatske ali antisocialne. Psihopatija je sindrom oz. sklop številnih čustvenih in vedenjskih lastnosti. Raziskave, ki so jih v zadnjem desetletju izvedli vodilni raziskovalci, kot so Hare, Babiak, Board, Fritzen, Boddy in drugi, nakazujejo povezavo med psihopatijo in slabo vodstveno prakso političnih, gospodarskih in finančnih elit ter globalno finančno krizo. Med njimi je bil najbolj temeljit Boddy, ki je razvil teorijo o »korporacijskih psihopatih« na vodstvenih položajih v sodobnih finančnih institucijah, ki so svet, s politiki vred, zapeljali v sedanjo krizo, ki ji ni videti konca.

Psihopatske voditelje »odlikuje« nizka raven moralne, čustvene in socialne inteligence. Do politične oblasti se dokopljejo z zavajanjem, lažmi, brezobzirnostjo, prevarami in manipuliranjem. Nekateri so celo ponosni na te svoje sposobnosti, za katere verjamejo, da jim omogočajo, da z njimi dosežejo vse, kar si želijo.

Veliko ljudi spoznava, da so patološko laganje, varanje, tudi antisocialno vedenje naravni talenti mnogih voditeljev. To niti ni čudno ob spoznanju, da gre pri teh ljudeh lahko za pravo odvisnost od moči in denarja. Slednja imata v možganih podoben učinek kot droga – in ne preseneča, da postanejo mnogi politiki zasvojeni z njo.

Harejev test in slikanje možganov

Kanadski psihiater Robert D. Hare je razvil test za ugotavljanje psihopatije, ki je sestavljen iz dvajsetih osebnostnih lastnosti in zaznanih vedenj. Harejev test je motnjo po eni strani razdeli na vedenjske probleme, na antisocialni življenjski slog, po drugi strani pa na medosebne in čustvene značilnosti, zlasti na pomanjkanje sočutja, občutka krivde, čustveno plitkost, površinskost. Med simptomi so še pretirana zgovornost in površinskost, patološko laganje, narcistična obsedenost z lastno vrednostjo in veljavo, sprenevedanje in aroganca, sleparstvo in manipulativnost, težave z nadzorom vedenja oz. impulzivnost in velika potreba po vzburjenju, neprilagojenost družbenim normam z neupoštevanjem zakonov in ponavljanje kaznivih dejanj ter vsestranska neodgovornost, ki se kaže v ponavljajočih se nedoslednostih v službi, pri odločanju in nespoštovanju finančnih obveznosti.

Novo poglavje odpira proučevanje možganskih povezav in kemije, ki so pri psihopatih drugačne. Označuje jo zlasti dopaminska abnormalnost. Gre za patološke spremembe v možganskem sistemu nagrajevanja, kjer se občutek pijanosti od moči in denarja kaže v izločanju obilice dopamina. To moti normalne kognicije in čustva, kar lahko vodi do velikih napak presoje in neobčutljivosti za tveganja, da ne omenjamo egocentričnosti in pomanjkanje sočutja in empatije do drugih.

Raziskovalci lahko te nepravilnosti v možganih ugotavljajo s slikanjem možganov s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) in magnetno resonanco (MRI). Gre za okvaro centrov, ki so npr. odgovorni za čustvene reakcije, doživljanje empatije ter načrtovanje in predvidevanje negativnih posledic in vplivov na druge ljudi.

Patokracija

Dejstvo je, da je v vsaki skupnosti približno od eden do tri odstotke psihopatov, ki že v otroštvu kažejo antisocialno vedenje, katerega glavni cilj je pridobivanje osebnih koristi, materialnih ugodnosti, moči in nadzora nad drugimi. Raziskovalci še ugotavljajo, da je psihopatov v posameznih družbenih in poklicnih skupinah veliko več in da je v sodobnih družbah vse več tako imenovanih »skoraj psihopatov«, ki so v bistvu oprode pravih psihopatov.

Psihopate in »skoraj psihopate« privlačijo denar, status in/ali moč, česar ne primanjkuje na vodstvenih položajih v finančnem, gospodarskem in političnem sektorju; tudi v cerkvenih institucijah. Privlačijo jih razmere, v katerih se lahko uveljavljajo s svojo površinsko očarljivostjo, kjer lahko manipulirajo in sebe postavljajo v prvi plan. Tako lahko osebnostno moteni posamezniki zavzamejo tudi ključne položaje v politiki, kjer se postavljajo nad socialne norme, zakone, državo in njene državljane. Tako obliko vodenja so raziskovalci družbenih anomalij poimenovali patokracija.

Najvišje pravilo patokratov je poskrbeti zase, ne glede na destrukcijo drugih oz. drugega. Psihopati v ta namen ne posegajo le po določenih antisocialnih aktivnostih, ampak poskusijo tudi prav vse – ne glede na negativne posledice za druge in javno dobro. So ciljno naravnani makiavelisti, kar kratkoročno sicer velja za eno od močnejših političnih orodij. Ves čas so obsedeni z mislimi, kako pridobiti in zadržati oblast.

Obenem jim manjka empatija, ki je pomemben dejavnik v doseganju cilja izboljševanja življenjskih razmer za čim več ljudi. Ko so takšni politiki enkrat izvoljeni, jih dolžnosti in obljube ne zavezujejo več. Težava nastane, ko se na vrhu zgostijo predvsem posamezniki, ki sebe postavljajo v središče sveta, si spletejo mreže sebi podobnih, se odtujijo od običajnih državljanov in začnejo vsiljevati svoj življenjski slog tudi drugim. Tako si lahko majhen odstotek ljudi s psihopatsko motnjo ustvari družbo, v kateri je psihopatsko razmišljanje in vedenje institucionalizirano.

Pripisovanje krivde drugim

Psiholog Babiak in psihiater Hare sta v knjigi Kače v obleki: Ko gredo psihopati v službo razložila, kako psihopati z manipulacijami napredujejo na hierarhični lestvici, delujejo na delovnih mestih, kakšen destruktiven vpliv imajo na sodelavce in delovne organizacije ter zakaj ne čutijo obžalovanja in krivde za povzročeno škodo.

Še večje opustošenje lahko pri vladanju povzročajo psihopatski politiki. Raziskovalci opozarjajo na komaj opazne, vendar ključne razlike med pristnimi političnimi sposobnostmi in psihopatskimi lastnostmi. Pristni in pošteni voditelji imajo željo po izražanju moči in usmerjanju drugih, vendar se pri tem tudi sami nenehno spreminjajo, učijo in razvijajo osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k boljšemu delu in življenju vseh ljudi. Psihopatski politiki pa vse podrejajo svojim interesom ali interesom svoje stranke, napačno presojajo socialno realnost, se na napakah ne učijo in zatirajo tiste, ki jih na njih opozarjajo.

Največji problem so psihopati na višjih vladnih in uradniških položajih, ker nimajo resnih vizij, zanemarjajo možne negativne posledice svojih odločitev na druge ljudi ali okolje ter niso sposobni priznati svojih pomanjkljivosti in napak ali upoštevati dobronamernih kritik. Značilno je veliko neskladje med njihovim vedenjem in veljavnimi etičnimi normami. Niso sposobni vzdrževanja trajnih socialnih odnosov, čeprav nimajo težav pri navezovanju stikov. Nagnjeni so h grajanju drugih in opravičevanju sebe. Neuspehe pripisujejo politični zaroti proti njim ali nesposobnosti drugih.

Zakaj so psihopati uspešni

Psihopati imajo tudi mnoge lastnosti, ki jih nagrajuje prav sedanji politični in gospodarski sistem. Vendar veliko psihopatov sploh ni antisocialnih in lahko tudi odgovorno opravljajo svoje poklice in funkcije (»uspešni« ali »funkcionalni« psihopati). Pretirano izločanje dopamina dela te ljudi bolj agresivne in sposobnejše za opravljanje del, kjer čustva niso zaželena. Zato psiholog Kevin Dutton v knjigi Modrost psihopatov zagovarja idejo, da vsaka kapitalistična družba potrebuje približno deset odstotkov psihopatov, a jih mora nadzorovati, da svoje lastnosti in vedenje izražajo v sprejemljivih okvirih.

Vprašanje je, kako lahko posamezniki s takšnimi osebnostnimi motnjami sploh zavzamejo vodstvene položaje v poklicu, politiki in družbi? Psihopati nekritično verjamejo, da jim njihove domnevne sposobnosti omogočajo, da dosežejo zadane si cilje. Znajo zaigrati voditeljsko in socialno spretnost. Prikrivajo narejenost, se z lahkoto uveljavljajo s površinskim šarmom, patološkim laganjem in manipulacijami, a jih pogosto izdajo nastopaštvo, izumetničenost in prelomljene obljube.

Politični psihopati svoje volivce doživljajo kot objekte, ki služijo njihovim ambicijam in uveljavljanju. Da bi za vsako ceno presegli druge, jim povzročajo krivice, netijo in podpihujejo intrige po načelu »deli in vladaj«. Zato veliko časa vlagajo v pridobivanje somišljenikov in zaveznikov. Povsod si nastavljajo svoje ljudi in tako širijo »psihopatsko okužbo«.

Seveda je tudi od volilne izbire in nadzora civilne družbe odvisno, ali in koliko časa nam lahko vladajo politiki s takšnimi lastnostmi. Zgodovina nas uči, da je vsaka patokracija dolgoročno obsojena na propad, odvisno od aktivnosti zdravega jedra državljanov, ki vendarle sestavljajo večino populacije. V pravni državi bi morala psihopatija v politiki in na drugih vodstvenih mestih pogosteje dobiti obraze z imeni in priimki ter epilog na sodiščih.

Prepoznavanje gnilih jabolk

Države z visoko blaginjo in deležem srečnih prebivalcev so na vrhu predvsem zaradi poštenih, modrih, zdravih in sposobnih političnih voditeljev. Politiki z integriteto imajo skladen in relativno trden niz ključnih moralnih vrlin, kar se mora odražati v njihovih besedah in dejanjih. Njihova integriteta tudi med drugimi državljani spodbuja poštenost oziroma moralno trdnost. Prav pomanjkanje integritete in razmah psihopatskih tendenc v slovenski politiki in družbi je eden od dejavnikov, ki so celotno družbo pripeljali v stanje dolgotrajne krize.

Najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Miro Cerar je že pred leti slovenske politične in družbene razmere opisal kot »škandalozne, popoln padec demokratične kulture in Butale«. Zdaj se mu ponuja priložnost, da bo z investiranjem v raziskovanje in z dokazi podprto promocijo integritete in psihosocialnega zdravja spodbudil tudi odgovornejše politično ravnanje vseh državljanov.

Znano je, da moč pokvari tudi navadnega človeka in da ga popolna moč popolnoma pokvari. Zato bodo morali novi voditelji države krepiti integriteto in preprečevati psihopatijo v lastnih vrstah, če ne želijo postati takšni kot njihovi predhodniki. Učinkoviti pristopi so zgodnje odkrivanje politikov z osebnostnimi motnjami, nagrajevanje integritete, odvzem psihopatske moči in spornega premoženja. Pri kadrovanju bi morala obveljati pozitivna selekcija.

Volivci bi morali imeti dovolj informacij in (z)možnost prepoznavanja psihopatije in pomanjkanja integritete med tistimi, ki jih volijo oz. ki so jih izvolili. Po volitvah bomo lahko spet razočarani, če bomo verjeli, da so možgani vseh politikov podobni našim. Zato je del civilne iniciative tudi predlagal obvezno opravljanje psihometričnih testov za vse kandidate za vladna in poslanska mesta.

Politični in korporativni psihopati so nas (nekajkrat) že ogoljufali in spravili v krizo. In nas bodo lahko znova. Dokler se kritična masa volivcev ne bo naučila prepoznavati volkov v ovčji preobleki, bomo še naprej lahek plen političnega zavajanja in izkoriščanja. Zato je pomembno, da se pojav psihopatije v politiki naučimo meriti, preprečevati in sproti odstranjevati gnila jabolka.

Dušan Nolimal je zdravnik, specialist socialne medicine; zaposlen je na nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja