Nova OŠ

Izbran projekt za novo šolo (U.R.A.D. d.o.o.)

KOMISIJA ZA IZGRADNJO ŠOLE PRIČELA Z DELOM (2.2.2012)

Na podlagi izdelanega mnenja strokovne komisije, je občinski svet Občine Škofljica na seji dne 24.11.2012 sprejel odločitev, da izdelan projekt gradnje nove osnovne šole na Lavrici, zaradi predvidenih prevelikih finančnih obveznosti, neekonomičnosti, nizke energetske učinkovitosti, ni primerna podlaga za pričetek gradnje.

Vsled tega je župan imenoval osem člansko strokovno komisijo za pripravo nove projektne naloge za izgradnjo 18 oddelčne osnovne šole s telovadnico.

Komisija se je že sestala in izoblikovala osnovna izhodišča za optimizacijo gradnje šole, kot so:

 • energetska učinkovitost,
 • optimalna uporabnost in bivalno obdobje,
 • faznost gradnje,
 • sodobni trendi arhitekture, gradbenih materijalov, druge opreme,
 • izoblikovanje strokovnih izhodišč o smotrnosti načina gradnje med klasično ali montažno,
 • vnaprej določeni standardi zunanje in notranje opreme in
 • vnaprej določen okvir na m2 gradnje.

Ta izhodišča bodo osnova za pripravo čim boljše projektne naloge za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta in končnega projekta za gradnjo.

Komisija je poizkušala izoblikovati okvirni terminski plan aktivnosti, a je po razpravi prišla do zaključka, da je vsakršna napoved v tej fazi še preuranjena.

V sled tega bo terminski plan izoblikovan na eni od naslednjih sej.

 

ČLANI STROKOVNA KOMISIJE za pripravo objekta

 1. prof. dr. Vladimir Brezar
 2. Dušan Markič
 3. Friderik M. Hauptman
 4. mag Maja Novak – predsednica KOP
 5. Roman Brunšek – ravnatelj
 6. Marko Podvršnik – direktor uprave
 7. Gabrijela  Golob – svetovalka občinske uprave za investicije.

Prvi trije so imenovani kot predstavniki občinskega sveta. Delo komisije vodi in koordinira župan.