MLADI

Mladi, pripadniki NINJA generacije (No Income, No Jobs, no Assets), torej generacija brez prihodkov, brez služb in brez premoženja. Edina generacija po I. svetovni vojni, ki naj bi živela slabše od svojih staršev. Generacija ki se deli na tiste, ki nimajo koga volit in tiste ki volijo s stisnjenimi zobmi in volijo najmanjše zlo. Generacija, ki je naveličana ponudbe na volitvah in naveličana razočaranj, ki sledijo volitvam. Kaj pa zdaj?

Ker nezadovoljstvo ni nič novega za človeški rod,  je prav, da preverimo, kaj modrega o njej je do sedaj že bilo povedano. Zdi se, da je bistvo izluščil gospod po imenu Albert Hirschman. Pravi namreč, da imate pri vsakem nezadovoljstvu nad nečim tri možnosti, kaj lahko storite. Nič drugače ni pri nezadovoljstvu nad, v našem primeru občino, in politiko. Te tri osnovne možnosti so izstop, glas in lojalnost.

  • Izstop pomeni odhod stran od od tiste stvari, nad katero ste nezadovoljni. V primeru nezadovoljstva nad politiko (občine) to pomeni, da se izselite iz občine oziroma države.
  • Možnost glasu pomeni, da želite tisto stvar, nad katero ste nezadovoljni, izboljšati – in to počnete s komunikacijo. Primer tega bi bila politična aktivnost in protestiranje.
  • Tretja možnost, ki jo imate, pa je, da ste pasivno lojalni. Da ne storite ničesar. Čakate da se stanje izboljša samo od sebe, in si govorite, da bo že šlo.

Ena izmed bolj igrivih definicij norosti pravi, da je norost delati vedno znova in znova isto stvar in ob tem pričakovati drugačne rezultate. Iz tega sledi, da so za drugačne rezultate potrebne spremembe.

Torej želite drugačne rezultate in spremembe? Mi vam jih ponujamo kar nekaj!